W dniu 15 września 2023r., zgodnie z coroczną tradycją , uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w ” 30! Akcji Sprzątania Świata” , która promuje działania na rzecz poszanowania środowiska oraz kształtuje postawy proekologiczne.

Tegoroczne hasło Akcji: “Sprzątanie Świata łączy ludzi!”.

Przed akcją uczniowie uczestniczyli w pogadankach, które miały zwrócić ich uwagę na to, że między innymi możemy zredukować ilość wyrzucanych śmieci.

W tym roku porządkowaliśmy teren wokół szkoły, osiedla Murcki.

Uczniowie zostali poinstruowani o zasadach zbierania odpadów, wyposażeni w rękawiczki i worki. Wszyscy ochoczo zaangażowali się w pracę na rzecz ochrony środowiska.

Skip to content