Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Technik eksploatacji portów i terminali należy do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na specjalistów z tej dziedziny, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości usług świadczonych w branży transportowej i turystycznej.

Ukończenie tego kierunku daje szerokie możliwości zatrudnienia w kraju jak i zagranicą, gdyż jest to tzw. EUROZAWÓD – uczeń obowiązkowo poznaje 2 języki obce zawodowe.

Jakie kwalifikacje uzyskasz?

  • SPL.02 – Obsługa podróżnych w portach i terminalach
  • SPL.03 – Obsługa ładunków w portach i terminalach

Gdzie możesz podjąć pracę?

Technik portów i terminali może podjąć pracę m.in. jako:

  • specjalista w centrach logistyczno – dystrybucyjnych, zakładach produkcyjnych prowadzących magazyny,
  • pracownik terminali lotniczych, kolejowych, morskich i samochodowych zajmujący się obsługą pasażerów,
  • specjalista agencji obsługi portów morskich, rzecznych i lotniczych,
  • pracownik w działach przedsiębiorstw transportowo – spedycyjnych,
  • specjalista w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych na terenie wolnych obszarów celnych,
  • może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie obsługi pasażerskiej i towarowej zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej.

Absolwenci mogą także podjąć pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward – po ukończeniu dodatkowego kursu.

Z kim współpracujemy?

Praktyka zawodowa odbywa się w klasie trzeciej w wymiarze 160 godzin (tj. 4 tygodnie).

Szkoła organizuje uczniom praktyki zawodowe we współpracy z Portem Lotniczym Kraków Balice, Portem Lotniczym Katowice Pyrzowice, firmą e-Sky, PKP Koleje Śląskie i innymi firmami transportowymi.

Uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień we współpracy z Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport w ramach zajęć z cyklu „Akademia Lotnicza”.

Skip to content