To zawód z tradycjami, przygotowujący Naszych uczniów do bezpiecznej i efektywnej pracy w kopalniach i  zakładach górniczych, specjalizujących się w prowadzeniu robót udostępniających i przygotowawczych. Uczeń zdobywa umiejętności planowania, nadzoru procesów produkcyjnych oraz przygotowania dokumentacji techniczno – ruchowej. Nauka zawodu odbywa się na terenie Szkoły, na terenie kopalni KWK Murcki – Staszic oraz na polu szkoleniowym KWK Wujek. Zajęcia odbywają się również w bogato wyposażonych warsztatach szkolnych. Nasi uczniowie mają gwarancję zatrudnienia w PGG, a najlepsi znich uzyskują stypendium. Ponadto uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień np. operatora wózków widłowych, hakowego, elektrycznych SEP.

Skip to content