Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Ogrodnik to zawód dla pasjonatów lubiących pracować z zielenią ozdobną, ale również dla osób, które wiążą swą przyszłość z przemysłem spożywczym w zakresie produkcji żywności roślinnej. Absolwent kierunku pozyskuje wiedzę i umiejętności dotyczące produkcji roślin ozdobnych, produkcji szkółkarskiej drzew owocowych i ozdobnych, upraw owoców, warzyw, grzybów i ziół, ale również w obszarach pielęgnowania terenów zieleni oraz spedycji materiałów roślinnych (przygotowanie do transportu).

Zajęcia realizowane są m. in. w oparciu o znajdujący się na ternie przyszkolnym Ogród Sensoryczno-Botaniczny Centrum Edukacji Ekologicznej oraz szklarnie w Janowie Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Praktyki zawodowe realizowane są w ramach programu nauczania przez cały okres nauki.

Jakie kwalifikacje uzyskasz?

OGR. 02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych,

Gdzie można podjąć pracę?

– przedsiębiorstwa produkcji roślin ozdobnych,

– przedsiębiorstwa produkcji warzyw i owoców,

– przedsiębiorstwa produkcji grzybów,

– przedsiębiorstwa szkółkarskie drzew sadowniczych,

– przedsiębiorstwa szkółkarskie drzew sadowniczych,

– pośrednictwo handlowe (spedycja) materiałów ogrodniczych, środków ochrony roślin oraz materiału roślinnego (roślin ozdobnych, warzywniczych i sadowniczych),

– przedsiębiorstwa szkółkarskie drzew sadowniczych,

– giełdy kwiatowe,

– miejskie przedsiębiorstwa urządzania i pielęgnacji „zieleni miejskiej”,

– firmy prywatne zajmujące się projektowaniem, urządzaniem i serwisem terenów zielonych,

Z kim współpracujemy?

– Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach,

– Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach,

– Bank Nasion Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie,

– Polok Grup – Grupa Producentów Grzybów (Oddział – Pieczarkarnia w Suszcu),

– prywatne przedsiębiorstwa produkcji roślin ozdobnych,

Skip to content