Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Jeden kierunek-wiele możliwości!

Technik ogrodnictwa to zawód pełen możliwości. Postrzegany często mylnie jedynie jako umiejętność koszenia trawnika i przycinania drzewek, w rzeczywistości daje ogromne możliwości na rynku pracy. Szeroki zakres kompetencji otwiera drzwi do różnych wariantów ścieżki kariery zawodowej. Absolwent kierunku pozyskuje obszerną wiedzę i umiejętności w zakresie produkcji roślin ozdobnych, produkcji szkółkarskiej drzew owocowych i ozdobnych, upraw owoców, warzyw, grzybów i ziół, ale również w obszarach projektowania, urządzania i pielęgnowania terenów zieleni oraz bukieciarstwa, wykonywania kompozycji i instalacji florystycznych. Warto również pamiętać, że program nauczania obejmuje podstawy zarządzania własnym przedsiębiorstwem produkcyjnym oraz pozyskiwania dotacji na działalność.

Zajęcia realizowane są m. in. w oparciu o znajdujący się na ternie przyszkolnym Ogród Sensoryczno-Botaniczny Centrum Edukacji Ekologicznej oraz szklarnie w Janowie Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Praktyki zawodowe realizowane są w ramach programu nauczania przez cały okres nauki.

Jakie kwalifikacje uzyskasz?

OGR. 02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych,

OGR. 05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych,

Gdzie można podjąć pracę?

– przedsiębiorstwa produkcji roślin ozdobnych,

– przedsiębiorstwa produkcji warzyw i owoców,

– przedsiębiorstwa produkcji grzybów,

– przedsiębiorstwa szkółkarskie drzew sadowniczych,

– przedsiębiorstwa szkółkarskie drzew sadowniczych,

– pośrednictwo handlowe (spedycja) materiałów ogrodniczych, środków ochrony roślin oraz materiału roślinnego (roślin ozdobnych, warzywniczych i sadowniczych),

– przedsiębiorstwa szkółkarskie drzew sadowniczych,

– giełdy kwiatowe,

– miejskie przedsiębiorstwa urządzania i pielęgnacji „zieleni miejskiej”,

– firmy prywatne zajmujące się projektowaniem, urządzaniem i serwisem terenów zielonych,

– kwiaciarnie (po kursie florystycznym),

Po zakończeniu nauki absolwent z powodzeniem może podjąć studia na kierunkach: ogrodnictwo, architektura krajobrazu, biologia itp.

Z kim współpracujemy?

– Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach,

– Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach,

– Bank Nasion Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie,

– Polok Grup – Grupa Producentów Grzybów (Oddział – Pieczarkarnia w Suszcu),

– prywatne przedsiębiorstwa produkcji roślin ozdobnych,

Złożyliśmy wniosek 2020 i mamy nadzieję na udział w projekcie ERASMUS+, liczymy, że nasza młodzież z tych klas wyjedzie na praktyki zawodowe do Włoch.

Ogrodnika mróz nie tyka!

W minionym semestrze dużo się wydarzyło u „ogrodników”. Pomimo, że jesteśmy najmłodszym kierunkiem w naszej szkole – działamy intensywnie!. Nasadziliśmy drzewka do naszego przyszkolnego sadu, będącego częścią działającego przy Centrum Edukacji Ekologicznej Ogrodu sensoryczno-botanicznego. Przede wszystkim skupiliśmy się na „starych odmianach” jabłoni i grusz. Odwiedziliśmy Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, gdzie poznawaliśmy zasady funkcjonowania Banku Nasion. Dowiedzieliśmy się jak wygląda proces selekcji, zabezpieczania i przechowywania nasion i dlaczego prawidłowe przeprowadzenie tych etapów jest takie istotne w kontekście zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz czystości gatunków i odmian roślin uprawowych i sadowniczych. W grudniu, w okresie przedświątecznym zwiedziliśmy znajdujące się w Janowie szklarnie Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. Zapoznaliśmy się z procesem produkcyjnym roślin ozdobnych, a przy okazji stawialiśmy pierwsze kroki we florystyce. Przygotowywaliśmy stroiki świąteczne. Nowy rok rozpoczęliśmy równie intensywnie. Pojechaliśmy na wycieczkę do znajdującej się w Suszcu pod Pszczyną Pieczarkarni ”Polok”, w której zapoznawaliśmy się z procesem produkcyjnym pieczarki. Pierwsze koty za płoty!

Pierwsze plony i szkolna szklarnia

Dzień Otwarty w pracowni ogrodniczej

Zajęcia praktyczne ogrodników

Skip to content