“Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkól nr 2 w Katowicach”.

Nasza szkoła jest beneficjentem programu POWER współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie biorą udział w zagranicznych praktykach zawodowych. Program jest współfinansowany przez Fundusze Europejskie i zakłada 2 wyjazdy na 28 dni do Szwecji w celu odbycia tam praktyk zawodowych i podniesienia swoich kompetencji przez uczniów naszej szkoły. Na taką zagraniczną praktykę uczeń może wyjechać tylko raz. Szkoła współpracuje z firma EU Mobility Sverige.

Regulamin rekrutacji do programu POWER (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej)

Regulamin rekrutacji .

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie.

Zasady rekrutacji uczestników do Projektu

Oświadczenie w sprawie konkursów

REKRUTACJA – DRUGI WYJAZD NA PRAKTYKI W RAMACH PROJEKTU

Rozpoczynamy rekrutację na drugi wyjazd w ramach Projektu Power na czterotygodniowe praktyki zagraniczne w Szwecji w terminie od 12 marca do 10 kwietnia ( daty obejmują podróż) 2022 roku.

Rekrutacja (przyjmowanie zgłoszeń uczniów) trwa od 17 do 21 stycznia 2021 roku.

Proszę Was o przeczytanie dokumentu Zasady rekrutacji uczestników do Projektu oraz Regulaminu Rekrutacji w ZS 2 (dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce “Power”).

Przed wyjazdem jesteście ZOBOWIĄZANI do wzięcia udziału w kursach:

– kulturowym -5 godzin,

– pedagogiczno-psychologicznym – 2 godziny,

– BHP – 2 godziny,

– zawodowym – 2 godziny

– językowym – 30 godzin

oraz obowiązkowo uczestniczycie w spotkaniu z przedstawicielem policji. Wszystkie zajęcia odbywają się po lekcjach.

Po powrocie jesteście ZOBOWIĄZANI do wzięcia udziału w działaniach promujących Projekt Power i w spotkaniach organizowanych przez naszą szkołę pozwalających na dzielenie się rezultatami projektu z uczniami naszej szkoły i przedstawicielami innych organizacji.

Proszę abyście przemyśleli swoją gotowość do wzięcia udziału w praktykach w ramach Projektu. Wyjazd będzie wartościowy i atrakcyjny, ale wymaga od Was odpowiedzialności za nałożone na Was zobowiązania.

Aby zgłosić swoją chęć do udziału w pierwszym wyjeździe na praktyki zagraniczne należy:

1. pobrać i wypełnić elektronicznie formularz zgłoszeniowy ( w wersji elektronicznej nie musi być podpisany) i ODESŁAĆ GO jako załącznik wiadomości na Vulcanie do p. Anny Staszak

2. następnie wydrukować wypełniony formularz, podpisać i złożyć w sekretariacie uczniowskim [uczniowie niepełnoletni muszą mieć formularz podpisany przez jednego z rodziców lub opiekuna]

3. pobrać, wypełnić i wydrukować druk ” rekrutacja – konkursy” i złożyć go wraz z formularzem zgłoszeniowym w sekretariacie uczniowskim.

Druki formularz zgłoszeniowy i rekrutacja – konkursy są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce “Power” oraz jako załączniki do wiadomości wysłanej do wszystkich uczniów w dzienniku Vulcan.

Koniecznie trzeba to zrobić do 21 stycznia 2022 !

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MUSI BYĆ WYPEŁNIONY STARANNIE I BEZ BŁĘDÓW – dane w nim zawarte są wprowadzane do wszystkich dokumentów związanych z Waszym wyjazdem i praktykami.

Jeśli macie pytania zgłaszajcie się do mnie – sala 76 lub zaplecze 77 na 2 piętrze.

Anna Staszak

Koordynator Projektu ZS nr 2  

Spotkanie z przedstawicielką firmy EU Mobility Sverige

Uczniowie naszej szkoły spotkali się z przedstawicielką firmy, która opowiadała im o praktykach zagranicznych, na które mogą wyjechać nasi uczniowie. Uczniowie wysłuchali również krótkiego wprowadzenia do procesu rekrutacji, informacje te podała szkolna koordynator projektu.

RELACJA Z DRUGIEJ MOBILNOŚCI

RELACJA Z PIERWSZEJ MOBILNOŚCI

Dziennik podróży – wyjazd pierwszy:

Skip to content