To zawód z tradycjami, przygotowujący Naszych uczniów do bezpiecznej i efektywnej pracy w kopalniach i  zakładach górniczych, specjalizujących się w prowadzeniu robót udostępniających i przygotowawczych.

      Uczeń zdobywa umiejętności planowania, nadzoru procesów produkcyjnych oraz przygotowania dokumentacji techniczno – ruchowej.

      Nauka zawodu odbywa się na terenie warsztatów szkolnych, na terenie kopalni KWK Murcki – Staszic oraz na polu szkoleniowym KWK Wujek. Zajęcia odbywają się w bogato wyposażonych warsztatach szkolnych.

      Nasi uczniowie mają gwarancję zatrudnienia w PGG, a najlepsi uczniowie uzyskują stypendium 

      Uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień np. operatora wózków widłowych, hakowego, elektrycznych SEP.

 

Skip to content