Technik eksploatacji portów i terminali

To kierunek, który kształci specjalistów z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługi bagażowej, a także organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

Ukończenie tego kierunku daje szerokie możliwości zatrudnienia w portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi śródlądowej zarówno w kraju jak i zagranicą, gdyż jest to tzw. EUROZAWÓD – obowiązkowo uczeń poznaje 2 języki obce zawodowe.

Chcesz wiedzieć więcej? klik.

Skip to content