Informacje pochodzą ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl), część ze strony OKE w Jaworznie (www.oke.jaworzno.pl).

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH w 2021 roku

otwórz

Informacja o dodatkowych materiałach dla zdających, nauczycieli i egzaminatorów
Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała dodatkowe materiały przeznaczone dla zdających, nauczycieli oraz egzaminatorów. Są to:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/przykladowe-arkusze/

Informatory na egzaminie maturalnym  od roku 2015

Skip to content