Kim będziesz?

 • Wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie budowy oraz instalowania maszyn i urządzeń elektrycznych, w tym czytanie rysunków elektrycznych i mechanicznych, sporządzanie dokumentacji technicznej obejmującej układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń, wykonywanie i dokumentowanie pomiarów, instalowanie, eksploatację, konserwację, naprawę maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • Osobą nadzorującą i kontrolującą działanie maszyn i urządzeń elektrycznych: silników i urządzeń prądotwórczych, transformatorów, urządzeń energoelektronicznych, grzewczych, chłodniczych.
 • Konserwatorem maszyn i urządzeń elektrycznych w zakładach przemysłowych (praca w działach utrzymania ruchu).
 • Instalatorem i serwisantem maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • Pracownikiem produkcji i kontroli w zakładach wytwarzających maszyny i urządzenia elektryczne

Jakie zdobędziesz uprawnienia, umiejętności, kwalifikacje?

 • Montowanie mechaniczne i elektryczne maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej oraz ich uruchamianie.
 • Montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.
 • Ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów.
 • Dodatkowo – możliwość zdobycia świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV (po zdaniu egzaminu państwowego).

Gdzie możesz pracować? W zakładach:

 • produkujących maszyny i urządzenia elektryczne,
 • usługowych instalujących, naprawiających oraz konserwujących maszyny i urządzenia elektryczne,
 • usługowych przeprowadzających badania maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • w działach utrzymania ruchu zakładów eksploatujących maszyny i urządzenia elektryczne przy montażu, nadzorze, konserwacji, naprawach,
 • w stacjach elektroenergetycznych i elektrowniach,
 • w hurtowniach, sklepach, i działach sprzedaży maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • możesz także otworzyć własną działalność gospodarczą.
Skip to content