Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

 

06.09.2022r. – zebranie

25.10.2022r. – konsultacje, zebranie (decyduje wychowawca)

29.11.2022r. – zebranie

10.01.2022r. – wywiadówka semestralna

20.03.2023r. – konsultacje/ zebranie (decyduje wychowawca)

15.05.2023 r. – wywiadówka końcoworoczna

Wywiadówki i zebrania, godz. 17:00.

Podczas zebrań i wywiadówek dostępni są wszyscy nauczyciele.

Skip to content