27.09.23r na terenie CEE odbyło się szkolenie nt.”Inwazji Roślin” zrealizowane w ramach Projektu pt.”Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce – IAS/ Eco System CARE” Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG 2014-2021 na „ Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”.

Szkolenie prowadziły Panie dr hab. Alina Urbisz i dr Katarzyna Bzdęga z Uniwersytetu Śląskiego.

W szkoleniu wzięli udział uczniowie klas „Ogrodniczych” naszej szkoły.

Celem szkolenia było zwiększenie wrażliwości młodzieży na ochronę rodzimej przyrody lokalnej oraz upowszechnienie wiedzy o potrzebie ograniczenia występowania inwazyjnych roślin.

Młodzież zapoznała się z najnowszymi informacjami o gatunkach inwazyjnych i nauczyła się je rozpoznawać. Uczniowie bardzo byli zadowoleni z tak pozyskanych informacji.

Skip to content