W SZKOLE DO CZYNIENIA Z EKOLOGIĄ MAMY,

LAS MURCKOWSKI I JEGO OKOLICE ODWIEDZAMY 

I CZĘSTO JE SPRZĄTAMY.

WIEDZĘ EKOLOGICZNĄ W TEN SPOSÓB ZDOBYWAMY,

DLATEGO  CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ OTWIERAMY!

      Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach zamierza promować działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych Śląska, pozwalające na poznanie przyrody w jej bezpośrednim otoczeniu. Dodatkowo pojawić się mają informacje na temat występujących zagrożeń oraz sposobów ochrony regionalnej przyrody. Uczestnicy będą mieli bezpośredni dostęp do terenu badań, dzięki czemu będą mieli możliwość zapoznania się z różnorodnością biologiczną oraz charakterystyką gatunków roślinnych lub zwierzęcych występujących w najbliższej okolicy. Dodatkowym atutem będzie możliwość dokonywania obserwacji zmian w środowisku przyrodniczym  w zakresie fauny i flory. W ramach niniejszego projektu zaplanowane jest utworzenie wydzielonego miejsca dla szkółki buków pospolitych, ogrodu z roślinami użytkowymi, kompostownika oraz pokazowej hodowli owadów, dzięki czemu uczestnicy będą mieli możliwość przez cały rok obserwować życie przyrody.

     Młodzież Zespołu Szkół nr 2 już w maju 2018r. rozpoczęła  zajęcia w CEE. W sali audiowizualnej odbyły się prelekcje dotyczące ekologii w ramach zajęć  z biologii i geografii. 

Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum w sali audiowizualnej i komputerowej przygotowywali się do Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego organizowanego przez miasto Zabrze  w ramach obchodów Dnia Ziemi            oraz do Międzyszkolnego Konkursu Geologicznego.

   Efektem tych przygotowań jest zajęcie I miejsca w pierwszym konkursie oraz I i IV miejsca w drugim konkursie.

              

      

   05.06.2018r. gościliśmy w CEE telewizję TVP 3 Katowice, która nakręciła krótki reportaż na temat działalności centrum, wywiadu udzielili: dyrektor szkoły, nauczyciel oraz przewodnicząca szkoły.

  Materiał został pokazany w programie regionalnym mówiącym o wykorzystaniu funduszy unijnych na potrzeby bioróżnorodności w dniu 11.06.2018r.

   

   Na bieżąco prowadzono zajęcia w sali do zajęć plastycznych w ramach konkursu na „Rzeźbę ekologiczną” w klasach szkoły gimnazjalnej.

Dla uczniów wszystkich klas ogłoszono konkurs na logo lub ulotkę promującą działalność CEE. Obydwa konkursy rozstrzygnięto na Pikniku Szkolnym w ramach obchodów Dnia Dziecka.

Tak powstawały prace na konkurs na logo, prezentację działań CEE. Uczniowie tworzyli te prace w pracowni plastycznej i komputerowej.

  

           

     Z takich materiałów (kartony, nakrętki, plastikowe pudełka, papier toaletowy, gazety, butelki PET, plastikowe kubki, patyczki) powstawały rzeźby ekologiczne według wyobraźni naszych uczniów.

        

  Wszyscy bardzo chętnie brali udział w tym przedsięwzięciu, tym bardziej, że za konkursy przewidziano nagrody.

  

Efekty pracy wyglądają tak:

   

Ogród sensoryczno-botaniczny.

     Ogród z roślinami użytkowymi będzie idealnym sposobem na obudzenie w użytkownikach potrzeb poznawczych oraz  odpowiedzialności za posadzone rośliny, które będą wymagały odpowiedniej opieki. Ważnym elementem kompleksu przyrodniczego będzie ogród sensoryczny. Przewiduje się nasadzenie w jego obrębie roślin oddziałujących w sposób zintensyfikowany na zmysły (wzrok, węch, słuch, dotyk i smak), które będą wykorzystane do celów terapeutycznych i zmysłowym oraz edukacyjnych, zwłaszcza dla osób niewidomych lub osób z upośledzeniem zaburzeniami psychofizycznymi. 

  

    

 

    Oprócz doznań wizualnych odwiedzający tę część ogrodu, będą mieli możliwość rozwinięcia swoich pozostałych zmysłów – słuchu, węchu czy dotyku, a przepływająca w pobliżu „sucha rzeczka” dostarczy wrażeń słuchowych. Specjalnie dobrane rośliny wydawać będą określone zapachy oddziałujące na zmysł węchu, różne struktury roślin zapewnią zróżnicowane doznania dotykowe. Nasadzona roślinność charakteryzować się będzie określonymi cechami fizycznymi, takimi jak: kształt, rodzaj powierzchni, barwa, wydawany zapach, dźwięk, które będą działać terapeutycznie i relaksacyjnie dla osób przebywających na terenie ogrodu. Uczestnicy w ramach rekreacji będą mieli także szansę korzystać z placu edukacji przez zabawę, poprzez montaż odpowiednich urządzeń edukacyjnych (Telegraf Akustyczny, Kołyska Newtona, Krater, Platforma Obrotowa, Gong Tam – Tam, Kalejdoskop, Lepkość i Gęstość Cieczy). Zaplanowane zagospodarowanie przewiduje także umieszczenie w ogrodzie hodowli owadów w postaci „hoteli” dla owadów zapylających.

    

    Umieszczone w tej strefie miejsce do obserwacji meteorologicznych ułatwi zrozumienie istnienia zjawisk pogodowych. Ogród będzie przystosowany do potrzeb wszystkich grup wiekowych (dzieci młodzież, dorośli, osoby starsze) oraz osób z niepełnosprawnościami. Elementy małej architektury takie jak ławki, stoły czy wiaty umożliwią oraz ułatwią przeprowadzanie zajęć na powietrzu bez względu na warunki atmosferyczne. Działania przewidziane w niniejszym projekcie mają na celu ochronę zasobów naturalnych regionu poprzez edukację. Planowane jest przeprowadzanie „Dni Otwartych”, w trakcie, których Centrum będzie promowane. W pozostałe dni będzie ono służyło wszystkim zainteresowanym, którzy wyrażą chęć odwiedzenia tak wyjątkowego miejsca. Dodatkowo zaproponowane przez szkołę programy działalności, zarówno w zakresie ochrony środowiska jak też artystycznej promocji i prezentacji zagadnień przyrody i ekologii będą elementami kampanii informacyjno – edukacyjnej trwającej i realizowanej systematycznie w trakcie zajęć okresowych i okazjonalnych.  

   Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach Murckach będzie prowadziło swoją działalność w oparciu o:

–   warsztaty,

–   konferencje, prelekcje,

–   projekcje filmów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej,

–   zajęcia pozalekcyjne (informatyka, plastyka, ekologia)

– organizację konkursów o tematyce ekologicznej (pierwszy konkurs dla mieszkańców Katowic oraz okolicznych dzielnic zostanie ogłoszony we wrześniu temat – Konkurs na logo Centrum Edukacji Ekologicznej),

–  możliwość odwiedzania ogrodu sensoryczno – botanicznego.

  

              

W NASZEJ SZKOLE KAŻDY WIE, ŻE EKOLOGIA TO WAŻNA RZECZ.

LASU I DZIELNICY NIE ZAŚMIECAMY WRĘCZ PRZECIWNIE CZĘSTO JE SPRZĄTAMY.

ŚMIECI SEGREGUJEMY, SUROWCE WTÓRNE ZBIERAMY I W ODPOWIEDNIE MIEJSCA JE DOSTARCZAMY.

ELEKTROŚMIECI GROMADZIMY I ODPOWIEDNIO JE NISZCZYMY.

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ PRAKTYCZNIE ZDOBYWAMY I DO TAKICH ZACHOWAŃ WSZYSTKICH ZACHĘCAMY!

oprac. mgr Iwona Goźlińska

Skip to content