Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 Technik organizacji turystyki to zawód dla ludzi kochających podróże, piękno świata i przyrody, którzy pragną połączyć pracę z pasją i spełniać swoje i innych marzenia.
Rosnące zainteresowanie turystów zagranicznych Polską jako miejscem ciekawym i różnorodnym kulturowo, a zarazem krajem świadczącym coraz
wyższy standard usług turystycznych wpływa na wzrost zatrudnienia w sektorze turystycznym w naszym kraju. Dynamiczny rozwój branży turystycznej na świecie powoduje wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, eventów, konferencji i kongresów.


Jakie kwalifikacje uzyskasz?

 • HGT.07.Przygotowanie imprez i usług
  turystycznych
 • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie
  imprez i usług turystycznych.

Gdzie możesz podjąć pracę?

Technik obsługi turystycznej może wykonywać pracę
m.in. jako:

 • specjalista do spraw turystyki,
 • specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży
  turystycznej,
 • organizator  imprez, kongresów i konferencji,
 • rezydent biura podróży,
 • animator czasu wolnego,
 • pracownik informacji turystycznej (w biurach
  podróży i agencjach turystycznych),
 • pracownik branży hotelarskiej,
 • pracownik branży transportowej związanej z
  obsługą podróżnych,
 • pracownik wydawnictw opracowujących i
  publikujących przewodniki i albumy turystyczne,
 • pracownik w organach administracji rządowej
  zajmujących się organizacją i promocją
  turystyki regionalnej, ogólnopolskiej lub
  międzynarodowej,
 • pracownik fundacji i stowarzyszeń
  pozarządowych związanych z branżą
  turystyczną,
 • może również prowadzić własną działalność
  gospodarczą w zakresie usług turystycznych.

Z kim współpracujemy?

 Szkoła organizuje uczniom praktyki zawodowe we współpracy m. in. z
Rainbow Tours, Itaka, Index, Almatur, TUI, Senator, Angelo, Campanille, Countryard by Mariott, Best Western, Hotel Katowice, Eurobus-Eurolines,
Airport Pyrzowice, Airport Balice, PTTK, Abraksas, eSky, Polska Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyki.

Szkoła jest członkiem Śląskiej Izby Turystyki, która wystawia naszym praktykantom rekomendacje ułatwiające rozwój zawodowy.

Praktyki zawodowe realizowane są przez dwa lata
nauki: w klasie drugiej raz w tygodniu, w klasie trzeciej – praktyka miesięczna.
Pełnoletni uczniowie mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w zagranicznych hotelach (Włochy), a w czasie wakacji w nadmorskich miejscowościach w Polsce.
W trakcie nauki uczniowie mogą uczestniczyć w konkursach i projektach organizowanych przez regionalne organizacje turystyczne, biorą czynny udział w targach turystycznych oraz w spotkaniach z przedstawicielami
branży i podróżnikami.
Dzięki współpracy m.in. z Akademią Rainbow oraz firmą szkoleniową Kadry Turystyki  Uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień np.:
wychowawcy kolonijnego, pilota wycieczek, rezydenta, 
animatora czasu wolnego, obsługi kasy fiskalnej.


Nasza szkoła realizuje program PO WER w ramach którego uczniowie tej klasy wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Irlandii.

Dni Turystyki w naszej szkole

Co roku obchodzimy w naszej szkole Dzień Turystyki. Jest to święto, które już na stałe wpisało się w naszą szkolną tradycję. W tym dniu klasy turystyczne przygotowują prezentacje związane z turystyką i rywalizują o wygraną. Szkolne Święta Turystyki obejmują swoim patronatem  Śląskiej Izby Turystyki, eSky oraz Akademii Rainbow.


Wycieczki

Uczniowie uczestniczą w wielu wycieczkach, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Wycieczki są tak interesujące i atrakcyjne, że regularnie uczestniczą w nich również absolwenci naszej szkoły.

Tradycją naszej szkoły jest także coroczne organizowanie wyjazdów na Jarmarki Bożonarodzeniowe do popularnych europejskich miast, podczas których młodzież nie tylko poznaje tradycje świąteczne naszych sąsiadów ale również z przewodnikiem zwiedza najważniejsze obiekty turystyczne.

Skip to content