Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

    Technik obsługi turystycznej to zawód dla ludzi kochających podróże, piękno świata i przyrody, którzy pragną połączyć pracę z pasją i spełniać swoje i innych marzenia.

Rosnące zainteresowanie turystów zagranicznych Polską jako miejscem ciekawym i różnorodnym kulturowo, a zarazem krajem świadczącym coraz wyższy standard usług turystycznych wpływa na wzrost zatrudnienia w sektorze turystycznym w naszym kraju.

Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego.

Jakie kwalifikacje uzyskasz?

 • HGT.07.Przygotowanie imprez i usług turystycznych

 • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

Gdzie możesz podjąć pracę?

Technik obsługi turystycznej może podejmować pracę m.in. jako:

 • specjalista do spraw turystyki,

 • specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej,

 • organizator  imprez, kongresów i konferencji,

 • rezydent biura podróży,

 • animator czasu wolnego,

 • pracownik informacji turystycznej (w biurach podróży i agencjach turystycznych),

 • pracownik branży hotelarskiej,

 • pracownik wydawnictw opracowujących i publikujących przewodniki i albumy turystyczne,

 • pracownik w organach administracji rządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki regionalnej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej,

 • pracownik fundacji i stowarzyszeń pozarządowych związanych z branżą turystyczną,

 • może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych.

Z kim współpracujemy?

   Szkoła organizuje uczniom praktyki zawodowe we współpracy min. z Rainbow Tours, Itaka, Index, Almatur, TUI, Senator, Angelo, Campanille, Countryard by Mariott, Best Western, Hotel Katowice, Eurobus-Eurolines, Airport Pyrzowice, Airport Balice, PTTK, Abraksas, e-Sky, Polska Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyki, Śląska Izba Turystyki, która ponadto wystawia Naszym Absolwentom rekomendacje ułatwiające rozwój zawodowy.

    Praktyki zawodowe realizowane są przez dwa lata nauki : w klasie drugiej raz w tygodniu, w klasie trzeciej – praktyka miesięczna.
Pełnoletni uczniowie mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w zagranicznych hotelach (Włochy), a w czasie wakacji w nadmorskich miejscowościach w Polsce.

W trakcie nauki uczniowie mogą uczestniczyć w konkursach i projektach organizowanych przez regionalne organizacje turystyczne, biorą czynny udział w targach turystycznych oraz w spotkaniach z przedstawicielami branży i podróżnikami.

  Uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień np. wychowawcy kolonijnego, pilota wycieczek, rezydenta, animatora czasu wolnego, obsługi kasy fiskalnej.

Nasza szkoła realizuje program PO WER w ramach którego uczniowie tej klasy wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Irlandii.

Dni Turystyki w naszej szkole

Co roku obchodzimy w naszej szkole Dzień Turystyki, jest to święto, które już na stałe wpisało się w tradycję szkoły. W tym dniu, klasy turystyczne przygotowują prezentacje związane z turystyką i rywalizują o wygraną. Szkolne Święto Turystyki zostało objęte patronatem Akademii Rainbow.


Wycieczki

Uczniowie uczestniczą w wielu wycieczkach, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Wycieczki są tak interesujące i atrakcyjne, że regularnie uczestniczą w nich również absolwenci naszej szkoły.

Tradycją szkoły stały się również wyjazdy na jarmarki świąteczne do różnych miast europejskich.

Skip to content