DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. J. IWASZKIEWICZA W KATOWICACH W ZAKRESIE EDUKACJI KULTURALNEJ i REGIONALNEJ

Szkoła ma opracowany harmonogram świąt i uroczystości (są w nim zawarte obchody świąt państwowych jak i innych uroczystości i imprez związanych z życiem szkoły) takich jak:

Święto Szkoły

Dzień KEN

Dzień Turystyki

Narodowe Święto Niepodległości

Barbórka

Jasełka

Dzień Maturzysty, Studniówka

Zakończenie Karnawału, Walentynki

Dzień Ziemi

Rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja

Dzień Elektryka

Dzień Dziecka i Sportu – Piknik Rodzinny

Festyn Parafialny

Dni Murcek

Dni Europejskie

Drzwi Otwarte gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

Uroczystości związane z rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego.

Szkoła ma opracowany ceremoniał. Na wszystkich akademiach szkolnych oraz uroczystościach lokalnych obecny jest sztandar szkoły. Każda uroczystość rozpoczyna się odśpiewaniem hymnu państwowego, na wszystkie imprezy organizowane przez szkołę zapraszani są przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą, rodzice, absolwenci oraz wszyscy „przyjaciele szkoły”.
W czasie obchodów barbórkowych reprezentacje klas górniczych ubrane są w mundury galowe, a uroczystość uświetnia orkiestra górnicza, „Stara Strzecha” (prowadzi pasowanie na górnika), przedstawiciele kopalni „ Murcki – Staszic” oraz przedstawiciele KHW S.A.
Młodzież naszej szkoły czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym środowiska lokalnego:
współpraca z MDK Murcki (koncerty umuzykalniające, wystawy, wykłady, warsztaty),
organizacja we współpracy ze Związkiem Górnoślązaków Festynu Śląskiego oraz innych imprez środowiskowych,
współpraca z lokalnymi ekologami – warsztaty ekologiczne, akcje sprzątania dzielnicy,
pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Parafiady,
podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z SP 48 i Miejskim Przedszkolem nr 72, MDK „Południe”, Biblioteką Miejską, UKS „Bonito”, UKS „Orzeł”, Radą Jednostki Pomocniczej, Związkiem Górnoślązaków,
współpraca ze Świetlicą środowiskową przy parafii Murcki,
Bierzemy także udział w życiu kulturalnym regionu poprzez:
stałą współpracę z teatrami: Śląskim, Korez , Rozrywki (spektakle, lekcje teatralne),
stałą współpracę z kinami,
udział w Plenerach Malarskich (Skansen w Chorzowie),
udział w wykładach i prelekcjach na terenie szkół wyższych naszego regionu
(w szczególności Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska).
W szkole, dzięki wsparciu i przychylności mieszkańców dzielnicy, powstały:
Śląska Izba Regionalna (eksponaty pozyskano od mieszkańców),
Izba Pamięci (przechowująca cenne eksponaty historyczne związane z patronem szkoły, dziejami kopalń śląskich, powstań śląskich, II wojny światowej na naszym terenie, pamiątki związane z powstaniami śląskimi zostały wypożyczone na wystawę organizowaną przez Muzeum Historii Katowic).
Nasi uczniowie dbają o groby Powstańców Śląskich, zlokalizowane na terenie cmentarza w Murckach oraz biorą czynny udział w uroczystościach upamiętniających udział żołnierzy węgierskich w walkach na terenie naszej dzielnicy w czasie II wojny światowej.
Tematyka dotycząca historii i kultury naszego regionu podejmowana jest na zajęciach lekcyjnych w ramach realizacji regionalnej ścieżki edukacyjnej, a także poprzez wycieczki dydaktyczne:
cykliczne zwiedzanie ekspozycji Muzeum Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wystaw „Światło Górnego Śląska”, udział w lekcjach muzealnych,
zwiedzanie Izby Pamięci przy KWK „Wujek”, udział młodzieży w warsztatach, zorganizowanie na terenie szkoły wystawy upamiętniającej wydarzenia na KWK „Wujek”,
zwiedzanie Muzeum Powstań Śląskich wraz z lekcją muzealną „Walka o polski Śląsk”,
coroczny wyjazd programowy uczniów klas trzecich gimnazjum do Państwowego Muzeum w Oświęcimiu,
Wycieczki Szlakiem bohaterów „Wieży Spadochronowej”, realizacja projektów edukacyjnych związanych z naszym regionem i jego historią („Murcki – moja dzielnica”, „Przewodnictwo turystyczne po zabytkach Śląska”),
uczestnictwo w imprezach upamiętniających twórczość Zbigniewa Cybulskiego,
organizacja wycieczek po ważnych miejscach Katowic „Blisko a nieznane”,
wyjścia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na spotkania i wykłady, zorganizowanie warsztatów na terenie szkoły dotyczących zasad współdziałania w środowisku lokalnym,
wycieczki programowe klas górniczych do zabytkowej kopalni „Guido”,
udział szkoły w wielu imprezach lokalnych i plenerowych połączony z promocją szkoły,
organizacja wraz z mieszkańcami I Pikniku Rodzinnego, organizacja konkursów międzyszkolnych o tematyce regionalnej,
przygotowywanie w gablotach na terenie szkoły gazetek okolicznościowych poświęconych dziejom miasta i regionu, sławnym Ślązakom.
W celu urozmaicenia i uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego nauczyciele przedmiotów zawodowych organizują dla uczniów wyjścia do okolicznych zakładów pracy, instytucji oraz muzeów, gdzie mogą się oni zapoznać z historią przemysłu naszego regionu oraz bieżącą działalnością przedsiębiorstw (nawiązanie współpracy z Parkiem Naukowo – Technologicznym Euro – Cenrum w Katowicach).
Młodzież klas górniczych uświetnia swoją obecnością akademie z okazji Dnia Górnika w przedszkolach na terenie naszego miasta, podczas których przybliża dzieciom tradycje i symbolikę związaną z pracą górników.
Od 2006r. realizujemy program „Młodzi głosują”, który ma na celu edukację obywatelską oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw obywatelskich wśród młodych ludzi.
Corocznie bierzemy udział w konkursach o tematyce regionalnej: „Katowice – poznaj, bo warto!”, „Przyroda Górnego Śląska” konkurs o Konstantym Wolnym, Klasówka Powstańcza. Nasi uczniowie są finalistami i laureatami tych konkursów.
Najważniejsze osiągnięcia uczniów w dziedzinie regionalnej:
 • VI miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Przyrodzie Górnego Śląska dla uczniów gimnazjum (2001r.),
 • VI miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Przyrodzie Górnego Śląska dla uczniów gimnazjum (2002r.),
 • V miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Przyrodzie Górnego Śląska dla uczniów gimnazjum (2004r.),
 • I, II, III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Regionalnym „Katowice – poznaj bo warto” dla uczennic gimnazjum (2005r.),
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Przyrodzie Górnego Śląska dla uczniów gimnazjum (2005r.),
 • wyróżnienie w Konkursie Poezji Regionalnej (2006r.),
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Regionalnym „Katowice – poznaj bo warto” dla uczniów gimnazjum (2007r.),
 • wyróżnienie dla uczniów technikum górniczego za prezentację multimedialną „Przejrzystość w mieście Katowice’ (2008r.),
 • I i III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Przyrodzie Górnego Śląska dla uczniów gimnazjum (2009r.),
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy i Umiejętności Górniczych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej (2010r.),
 • III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Górniczej „Lampka Górnicza”-
2 laureatów (2010r.)
 • II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Przyrodzie Górnego Śląska dla uczniów gimnazjum, dwie drużyny (2010r.),
 • I i III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Przyrodzie Górnego Śląska dla uczniów gimnazjum, dwie drużyny (2011/2012 r.),
 • Finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Powstania Śląskie 1919 – 1921” dla uczniów gimnazjum (2011/2012r.),
 • Finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Konstanty Wolny – Pierwszy Marszałek Sejmu Śląskiego” dla uczniów gimnazjum (2012/2013r.),
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy i Umiejętności Górniczych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej (2012r.),
 • VII miejsce w II międzyszkolnym etapie Olimpiady „Lampka Górnicza” (2015r. – ponadgimnazjalna),
 • III miejsce w konkursie „ Dostrzegamy? Pamiętamy? Podzielamy poglądy? – Wojciech Korfanty w oczach śląskiej młodzieży” – projekt okładki (2009 r.),
 • V miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Przyrodzie Górnego Śląska dla uczniów gimnazjum (2015/2016r.),
 • Finalista Międzyszkolnego Konkursu „Klasówka powstańcza” – uczeń gimnazjum (2015/2016r.),
 • IV miejsce w międzyszkolnym konkursie historycznym „Jak Ślązak z Lwowiakiem” – uczniowie gimnazjum (2015/2016r.),
 • uzyskanie przez szkołę certyfikatu udziału w projekcie Eurocafe – „Konspiracja antykomunistyczna w Polsce w latach 1945 – 1947” (2015/2016r.).
DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. J. IWASZKIEWICZA W KATOWICACH W ZAKRESIE EDUKACJI SPORTOWEJ
W szkole odbywają się zajęcia wychowania fizycznego w ilości zgodnej z podstawą programową dla poszczególnych typów szkół. Nauczyciele wychowania fizycznego organizują dodatkowe zajęcia sportowe (SKS), dzięki czemu, młodzież co roku osiąga wysokie wyniki we współzawodnictwie szkół naszego rejonu, poza tym uczniowie mogą spędzać czas wolny aktywnie oraz rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Mimo tego iż szkoła nie prowadzi klas sportowych uczniowie osiągają znaczące wyniki.
Współpracujemy z UKS „Bonito” (sekcja piłki nożnej) oraz UKS „Orzeł” (sekcja karate), dzięki czemu młodzież naszej szkoły może poznawać i rozwijać swoje sportowe zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności. W celu upowszechnienia aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć, wycieczek, pokazujemy młodzieży jak można aktywnie i ciekawie spędzać czas wolny (niekoniecznie przy komputerze), w celu zmotywowania uczniów do udziału w zawodach sportowych, prezentujemy wyniki i osiągnięcia naszych uczniów, którzy odnoszą sukcesy na arenie sportowej (dyplomy, puchary, zdjęcia w gablotach oraz na stronie internetowej, nagradzanie na forum szkoły).
Szkoła jest także organizatorem zawodów międzyszkolnych (piłka siatkowa, koszykowa, nożna).
Co roku nauczyciele wychowania fizycznego organizują dla młodzieży Dzień Sportu w ramach obchodów Dnia Dziecka, w którym biorą udział nie tylko uczniowie, w czasie którego odbywa się wiele konkurencji sportowych i każdy może spróbować swych sił we wszystkim.
Najważniejsze osiągnięcia uczniów w dziedzinie sportowej:
 • III miejsce w piłce ręcznej w Mistrzostwach Katowic szkół średnich (2000r.),
 • III miejsce w tenisie stołowym w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum (2000r.),
 • IV miejsce w piłce koszykowej w Mistrzostwach Katowic szkół średnich (2000r.),
 • III miejsce w piłce siatkowej w Mistrzostwach Katowic szkół średnich
(2001r.),
 • III miejsce w piłce siatkowej w Mistrzostwach Katowic szkół gimnazjalnych (2001r.),
 • IV miejsce w piłce siatkowej w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum (2002r.),
 • I miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum w biegu na 100 m (2002r.),
 • III miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum w biegu na 300 m (2002r.),
 • IV miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum w pchnięciu kulą (2002r.),
 • III miejsce w piłce ręcznej w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum (2003r.),
 • I miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum w skoku w dal (2004r.),
 • II miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum w rzucie oszczepem (2004r.),
 • II miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum w pchnięciu kulą (2004r.),
 • V miejsce w piłce ręcznej w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum – drużyna chłopców (2005r.),
 • VIII miejsce w piłce koszykowej w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum – drużyna dziewcząt (2005r.),
 • III miejsce w tenisie stołowym w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum – drużyna dziewcząt (2006r.),
 • I i II miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum w pchnięciu kulą (2006 r.),
 • II i III miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum w biegach przełajowych (2006r.),
 • I miejsce w piłce nożnej w Mistrzostwach Katowic dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2009/2010r.),
 • IV miejsce w piłce siatkowej w Mistrzostwach Katowic dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2010/2011r.),
 • V miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum w biegach przełajowych – drużyna dziewcząt (2010/2011 r.),
 • II miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum w pchnięciu kulą
(2011/2012r.),
– II miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum w rzucie dyskiem (2011/12r.),
 • II miejsce w Turnieju o Puchar Dyrektora PKP Energetyka S. A. dla drużyny chłopców szkoły ponadgimnazjalnej (2012r.),
 • VII miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum w biegach przełajowych – drużyna dziewcząt (2011/2012r.)
 • I, II, III, V miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum w rzucie oszczepem (2013/2014r.),
 • IV, V miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum w rzucie dyskiem (2013/2014r.),
 • II miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum w biegach na 300, 600, 1000m (2013/2014r.),
 • I miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów gimnazjum w skoku w dal (2013/2014 r.),
DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ZAKRESIE PROFILAKTYKI
W szkole realizowane są działania w ramach Programu Wychowawczego i Profilaktyki
 • program „Korekta” – profilaktyka antyalkoholowa (klasy I i II technikum),
 • gra terenowa „Bezpieczeństwo w czasie wolnym (gimnazjum klasa I) – Straż Miejska,
 • zajęcia na SWSP w Katowicach „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych” (II klasa technikum), w ramach programu „Strefa młodzieży”,
 • „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych” – zajęcia prowadzone przez ROME Metis (klasy III gimnazjum),
 • „Odpowiedzialność prawna nieletnich” (klasy I i III technikum) – Straż Miejska,
 • „Problematyka uzależnień (alkohol) wśród młodzieży” – Pro Vita (szkolenie dla rodziców),
 • udział młodzieży w programie aktywizującym „Miasto młodych” (młodzież technikum),
 • „Moje cele w życiu” – warsztaty dla uczniów gimnazjum – MOPS, 2015r.,
 • profilaktyka antyalkoholowa – warsztaty dla uczniów gimnazjum i technikum (klasy I i II) – Pro Vita,
 • program „Strefa młodzieży” SWSP w Katowicach – „Przemoc wobec kobiet” (technikum klasy II),
 • „Cyberprzemoc” – warsztaty KM Policji (technikum klasa III),
 • „Stres maturalny” – warsztaty SWSP w Katowicach (technikum klasa IV),
 • profilaktyka zburzeń emocjonalnych – warsztaty (gimnazjum klasa I) – PPP nr 5,
 • profilaktyka antynarkotykowa – warsztaty (technikum klasa I i III) – Pro Vita,
 • program „Strefa młodzieży” SWSP w Katowicach – profilaktyka anoreksji i uzależnienia od siłowni (technikum klasa II),
 • profilaktyka dopalacze – warsztaty (technikum klasa I i II) – Pro Vita,
 • „Uzależnienie od internetu” – wykład WSZOP (technikum klasy I i II),
 • program „Strefa młodzieży” SWSP w Katowicach – „Profilaktyka zaburzeń lękowych, próby samobójcze” (technikum klasy II),
 • „Profilaktyka – psychoterapia = szansa” – warsztaty na temat przełamania tabu udzielania pomocy psychoterapeutycznej i psychiatrycznej (technikum klasa I), Uniwersytet Śląski,
 • „Bezpieczeństwo w czasie wolnym” (gimnazjum klasa III), „Odpowiedzialność prawna nieletnich” (klasy I i II technikum) – Straż Miejska,
 • program „Korekta” – profilaktyka antyalkoholowa (klasy II i III technikum),
 • wykład na temat agresji – SWSP w Katowicach (klasa III technikum),
 • profilaktyka zaburzeń depresyjnych u młodzieży (klasa III gimnazjum), ROME Metis,
 • udział młodzieży klasy II technikum w projekcie „Nowe horyzonty filmowe” – kino „Światowid” (filmy o tematyce psychologicznej), rok szkolny 2015/16 (cyklicznie raz w miesiącu),
 • „Cyberprzemoc” – warsztaty (technikum klasa IV), WSB Chorzów,
 • program „Strefa młodzieży” SWSP w Katowicach – zajęcia profilaktyczne, (klasy II i III technikum),
 • zajęcia na temat pomagania i wolontariatu (klasa III gimnazjum, I i III technikum), psycholodzy Hospicjum Archidiecezji Katowice,
 • profilaktyka antynikotynowa – warsztaty (klasa III gimnazjum, II technikum), Pro Vita,
 • profilaktyka zdrowia psychicznego – warsztaty (klasa III gimnazjum), ROME Metis,
 • „Psychologiczne ABC” – warsztaty (klasa II gimnazjum), ROME Metis,
 • program „Ciekawa lekcja” – warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz uzależnienia od telefonów komórkowych „fonoholizm” (klasy II i III technikum),WSZOP Katowice,
 • „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, profilaktyka niewłaściwych zachowań w obecności ognia” (klasy I, II, III gimnazjum), przedstawiciel Straży Pożarnej,
 • program profilaktyczny „Ars, czyli jak dbać o miłość” ( klasa II technikum),
 • profilaktyka zachowań ryzykownych – „Bezpieczeństwo w czasie wolnym”, „Nastolatek i konflikty z prawem (klasy, I i II technikum), KM Policji razem z przedstawicielami Programu TVN „W -11”,
 • profilaktyka zburzeń depresyjnych, samokształcenie ( klasa II gimnazjum), ROME Metis,
 • „Bezpieczny uczeń – Bezpieczna szkoła+” – realizacja programu w roku szkolnym 2015/16 (konkursy, warsztaty, zajęcia, wspólne działania pedagoga szkolnego, wychowawców, nauczycieli, uczniów), zdobycie certyfikatu, Studium Prawa Europejskiego.
DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ZAKRESIE EDUKACJI I WYCHOWANIA
ZAJĘCIA DODATKOWEdla wszystkich zainteresowanych, są to zajęcia z każdego przedmiotu, które rozwijają zainteresowania, przygotowują do egzaminu, przygotowują do konkursów, olimpiad, zawodów sportowych, zajęcia w formie warsztatów, czy dodatkowych wycieczek dla zainteresowanych.
Wycieczki szkolne, które nie tylko bawią, ale również uczą, urozmaicają i wzmacniają proces dydaktyczny:
 • wycieczki integracyjne – wrzesień (gry, zabawy integracyjne),
 • Planetarium, Ogród Doświadczeń Kraków, Instytut Fizyki, wyjazd na Euroweek,
 • jednodniowa wycieczka na Jarmark Świąteczny – grudzień 2016 (wybrane miasto europejskie, byliśmy już w Pradze, Wiedniu, Dreźnie, Budapeszcie, Rzymie, Wenecji, Florencja, Belgrad, Sofia, Skopie, Lwowie, Kopenhadze, Bratysławie, Monachium, szlakiem zamków na Bawarii, szlakiem zamków we Francji, na Chorwacji, Berlin, Bruksela, Kijów, wybrzeże Adriatyku, Balaton),
 • Centrum Kultury w Chorzowie dwa razy w roku – przedstawienie w języku angielskim,
 • weekendowa wycieczka do wybranej stolicy europejskiej (maj 2017),
 • kilkudniowe wycieczki klasowe (w porozumieniu z rodzicami i wychowawcą),
 • oprócz wycieczek organizujemy wyjścia do kina, teatru, na lodowisko, Wesołego Miasteczka, zoo, itp. (w zależności od zainteresowań), okolicznościowe spotkania klasowe, organizujemy również wycieczki zagraniczne dla chętnych uczniów wraz z rodzicami,
 • wyjazdy na Piknik Malarski (Skansen Chorzów), dla uczniów uzdolnionych plastycznie.
Uczestniczymy w programach unijnych. Uczniami naszego gimnazjum jest młodzież z Murcek, Giszowca i Mysłowic – Wesołej, natomiast młodzież technikum dojeżdża do nas z okolicznych dzielnic Katowic oraz Tychów, Mysłowic, Mikołowa.

Najważniejsze osiągnięcia naszych uczniów na polu naukowym i artystycznym:

 • III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy O Francji dla uczniów gimnazjum, organizowanym przez ALLIANSE FRANCAISE (2001r.),
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej (2001r.),
 • III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Młodzi czytają lektury w oryginale” (2002r.),
 • Wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z literatury dla uczennicy liceum (2002r.),
 • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła Otwarta na Unię Europejską” (2003r.),
 • wyróżnienie w Turnieju „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” dla uczniów liceum (2003r.),
 • IV miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Kultury Francuskiej (2004r.),
 • III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Promocji Zdrowego Stylu Życia” dla uczniów liceum (2005r.),
 • IV I VII miejsce w Międzyszkolnym Turnieju „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” dla uczniów liceum (2005r.),
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej dla uczniów gimnazjum (2005r.),
 • IV miejsce w etapie rejonowym Mistrzostw Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów liceum (2005r.),
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii dla uczniów liceum (2006r.),
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii dla uczniów liceum (2006r.),
 • II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Business English (2006r.),
 • Wyróżnienie i I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg” dla uczniów liceum (2006r.),
 • I i II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym dla uczniów gimnazjum (2006r.),
 • II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Chemicznym „Sole wokół nas’ dla uczniów gimnazjum (2006r.),
 • II i III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Marketingu (2007r.),
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Europa w oczach młodzieży” dla uczniów gimnazjum (2007r.),
 • V miejsce w etapie rejonowym Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy O Prawie (2007 r.),
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Z ekologią na ty” dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej (2009r.),
 • wyróżnienie w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia „Eskulapiada” dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej (2009r.),
 • II i III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „W świecie pieniądza” dla uczniów gimnazjum (2009r.),
 • II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Elektryczności dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej (2010 r.),
 • wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Miłoszem o sobie” dla uczennicy gimnazjum (2010r.),
 • IV miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym „Słynni lwowianie wczoraj i dziś” dla uczniów gimnazjum (2010r.),
 • I miejsce w Wojewódzkim Turnieju „Jestem przyjacielem zwierząt – znam je, szanuję i chronię’ dla uczniów gimnazjum (2011/2012 r.),
 • III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematyczno – Fizycznym dla uczniów gimnazjum (2011/2012r.),
 • II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Geologicznym dla uczniów gimnazjum (2011/2012r.),
 • III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym „Zabytki Historii Lwowa” dla uczniów gimnazjum (2011/2012r.),
 • dwóch laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii
dla uczniów gimnazjum (2011/2012 r.),
 • Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2012/2013: Biologia, Chemia,
Finalista konkursu z Geografii,
 • I i II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematyczno – Fizycznym dla uczniów gimnazjum (2012/2013r.),
 • II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Bezpieczny skok z bhp do górnictwa” dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej (2012r.),
 • II i III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym „Arcylwowianie – ich znaczenie dla nauki i kultury”.
 • I, III miejsce, Finalista VIII Międzyszkolnego Konkursu Geologicznego (2013/2014r. – uczniowie gimnazjum),
 • I miejsce w konkursie „Z biologią za pan brat” (2013/2014r. – uczennica gimnazjum),
 • Finalista wojewódzkiego konkursu Fizo – Mat (2013/2014r. – uczennica gimnazjum),
 • Finalista wojewódzkiego konkursu Bil – Chem (2013/2014r. – uczennica gimnazjum),
 • Laureat Wojewódzkiego Konkursu z Biologii (2013/2014r. – uczennica gimnazjum),
 • Finalista Wojewódzkiego Konkursu z Chemii (2013/2014r. – uczennica gimnazjum),
 • udział w II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Turystyce (2013/2014r. oraz 2014/15 – uczennice szkoły ponadgimnazjalnej),
 • I miejsce w V Międzyszkolnym konkursie „Wiedzy o elektryczności” (2013/2014r. – uczeń szkoły ponadgimnazjalnej),
 • III miejsce w V Międzyszkolnym konkursie „Wiedzy o elektryczności” (2013/2014r. – uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej),
 • wyróżnienie w konkursie na plakat pod hasłem „Trzeźwość, wolność, przyjaźń” (2000r.),
 • wyróżnienie w konkursie międzyszkolnym „Szopki świąteczne” (2000r.),
 • Grand Prix w Konkursie Piosenki Francuskiej (2000r.)
 • wyróżnienie w konkursie miejskim „Miniatura Teatralna” (2001r.),
 • II miejsce w Konkursie Piosenki Francuskiej (2001r.),
 • wyróżnienie w konkursie „Piosenka Grupowa” (2001r.),
 • I miejsce w Konkursie Piosenki Francuskiej (2003r.),
 • I miejsce w konkursie „Projekt Gazetki Francuskiej” (2003r.),
 • wyróżnienie w konkursie „Karykatura Postaci Francuskiej” (2003r.),
 • wyróżnienie w konkursie „Szopki noworoczne” (2003r.),
 • wyróżnienie w konkursie na plakat „Profilaktyka wobec HIV i AIDS” (2004r.),
 • II miejsce w konkursie z języka francuskiego „Przebranie – karykatura” (2005r.),
 • I miejsce w konkursie plastycznym „Koty, kotki, kocury” (2010r.),
 • I miejsce i wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie „Nasza pamięć o Powstaniu Styczniowym” – prezentacja multimedialna (2013r),
 • coroczny udział młodzieży w pikniku malarskim „Sielskie klimaty” organizowanym przez Zespół Szkół Plastycznych i Górnośląski Park Etnograficzny – wystawa prac poplenerowych (liczne wyróżnienia),
 • systematyczna współpraca z MDK Południe, organizacja wystaw prac uczniowskich – plastycznych, fotograficznych oraz występów muzycznych np. laureaci konkursu’ „Trubadurzy – Piosenka Miłosna”,
 • wyróżnienia w pikniku malarskim „Sielskie klimaty” (2013/2014r.),
 • w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie I klasy gimnazjum brali udział w sesji jesiennej Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej „Olimpus” (dwoje zostało laureatami, sześcioro finalistami), oprócz tego zajęliśmy IV miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym „Arcylwowianie – ich znaczenie dla nauki i kultury” (również reprezentowali nas uczniowie klas I gimnazjum, nasi uczniowie grający w klubie „UKS Bonito” również odnoszą sukcesy,
 • wyróżnienie w konkursie matematycznym „Kangur”,
 • II miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Koty, kotki, kocury”,
 • III miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Jak Leonardo namalował swoją Mona Lisę”,
 • I miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Ptaki – nasi skrzydlaci przyjaciele”,
 • wyróżnienie w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Dla Dzieci i Młodzieży „W trosce o nasze bezpieczeństwo”,
 • VI miejsce w Konkursie „Bezpieczny skok z bhp w górnictwie” (2015/16 – szkoła ponadgimnazjalna),
 • VII miejsce w II międzyszkolnym etapie Olimpiady „Lampka Górnicza” (2015/16 – szkoła ponadgimnazjalna),
 • udział uczniów w II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady „Wiedzy o Turystyce” (2015/16, 2016/17)
 • Rok szkolny 2014/2015:
 • IV – miejsce w Mistrzostwach Katowic uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w piłce ręcznej chłopców
 • II m-ce w uni hokeju chłopców w zawodach międzyszkolnych
 • MISTRZOSTWA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W LA W KATOWICACH
 • II m-ce – skok w dal
 • III m-ce – rzut dyskiem
 • IV m-ce – rzut dyskiem
 • IV m-ce – rzut oszczepem
 • IV m-ce – rzut oszczepem
 • VI m-ce – rzut oszczepem
 • V m-ce – rzut dyskiem
 • V m-ce – sztafeta chłopców 4 X 100 m.
 • MISTRZOSTWA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W LA W KATOWICACH
 • IV m-ce skok w dal
 • IV m-ce bieg 400m.
 • udział w turnieju piłki plażowej – IX miejsce
 • udział w Mini Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej – IV miejsce
Rok szkolny 2015/2016:
 • VIII miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w pchnięciu kulą dziewcząt,
 • IV miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w skoku w dal chłopców,
 • V miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w skoku w dal chłopców,
 • III miejsce w piłce nożnej w Mistrzostwach Katowic dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ,
 • II miejsce w finale Śląskiej Ligi Orlików Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego,
 • III miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Piłce Plażowej chłopców,
 • II miejsce w międzyszkolnym turnieju piłki siatkowej szkół gimnazjalnych chłopców „Costa Cup”,
 • IV miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów szkół gimnazjalnych w Piłce Plażowej chłopców,
 • VII miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym dziewcząt,
  IX miejsce w Mistrzostwach Katowic dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej chłopców.
INNE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
Na uwagę zasługuje działalność samorządów uczniowskich, które podejmują szereg akcji charytatywnych, współpracują z instytucjami pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi:
– Archidiecezjalny Dom Hospicyjny św. Jana Pawła II w Katowicach – (wolontariat uczniów na Cmentarzu Komunalnym w Katowicach oraz udział w akcji „Pola nadziei”),
– Świetlica Środowiskowa im św. Agaty Caritas przy Parafii NSPJ w Katowicach – Murckach
(uczniowie naszej szkoły uczęszczają do w/w placówki na zajęcia popołudniowe, na których mogą się pouczyć, odrobić zadania, korzystają z weekendowych wyjazdów, wycieczek, mają zapewnione posiłki),
– „Nakręć się w pomaganie” organizacja pożytku publicznego Matlański Punkt Pomocy Środowiskowej (zbiórka nakrętek na cel charytatywny),
– „Góra grosza” Towarzystwo Nasz Dom Warszawa, organizacja pożytku publicznego (zbieranie jedno groszówek na cel charytatywny),
– „Szlachetna paczka” Stowarzyszenie Wiosna, organizacja pożytku publicznego (współpraca pedagoga szkolnego informacja na temat rodzin, którym będzie udzielona pomoc w ramach akcji),
– Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Pro Vita” (organizacja szkoleń dla uczniów, nauczycieli i rodziców – w ramach działań profilaktycznych),
-„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – wolontariat uczniów,
– coroczna akcja Oddaj Krew, w której uczestniczą również nauczyciele i mieszkańcy dzielnicy,
– coroczna zbiórka zabawek dla dzieci z domów dziecka oraz przebywających w szpitalach i hospicjach,
– zbiórka jedzenia i akcesoriów dla schroniska dla zwierząt,
– wspieranie fundacji „Mam Marzenie”,
– coroczna zbiórka makulatury (konkurs klasowy) i innych surowców wtórnych,
– „Słodki Tydzień” przed świętami,
– organizowanie kiermaszy używanych podręczników,
– organizacja imprez i uroczystości szkolnych oraz lokalnych,
– organizacja imprez oraz akcji integrujących młodzież,
– dbanie o potrzeby uczniów i przekazywanie informacji o nich dyrekcji  szkoły, współtworzenie „prawa szkolnego”,
– udział uczniów w akcji „Miejska Dżungla”,
– organizacja Dni Otwartych szkoły, promocja szkoły w środowisku lokalnym,
– współorganizacja imprez środowiskowych (Jarmark Świąteczny, Festyn Murckowski, I Piknik Rodzinny).
– corocznie udział w warsztatach ekologicznych uczniów gimnazjum organizowanych przez lokalnych ekologów na terenie rezerwatu Las Murckowski,
– „Żyj smacznie i zdrowo” – dotyczy zajęć kulinarnych z uczniami w ramach modułu z zajęć technicznych – zasady zdrowego odżywiania i promowanie zdrowego stylu życia,
– program dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej „Lekcje z ZUS” – dotyczy zapoznawania uczniów z obowiązującym w Polsce systemem emerytalnym (zasady ubezpieczeń społecznych),
– warsztaty językowe „Brzmieć jak Anglik” – praktyczne ćwiczenia w kształtowaniu prawidłowej wymowy,
– cykliczne wykłady z sędziami dla młodzieży technikum – tematyka dotycząca prawa, odpowiedzialności za decydowanie o sobie, skutków prawnych niewłaściwych zachowań, prawnych skutków ciąży nastolatek.
– „Akademia dojrzewania” – ogólnopolski program Profilaktyki Zdrowotnej dla dziewcząt klas I i II gimnazjum.
Nasi uczniowie czują się w naszej placówce jak w domu – teren jest ogrodzony, monitorowany na zewnątrz i wewnątrz szkoły, na zewnątrz młodzież może odpocząć w czasie przerw w pięknym sadzie przed szkołą. Mieszkańcy popołudniami mogą korzystać z boisk sportowych.

PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU PLACÓWKI

Dyrektor szkoły ściśle współpracuje z radnymi działającymi na terenie dzielnicy Murcki oraz z Radą Jednostki Pomocniczej dzielnicy Murcki, efektem czego jest podejmowanie konkretnych działań na rzecz środowiska lokalnego, a przede wszystkim młodzieży uczącej się w naszej szkole. Współpraca ta pomaga nam także w uzyskaniu poparcia dla naszych projektów i przedsięwzięć związanych z rozwojem bazy dydaktycznej szkoły.

Do tej pory udało nam się:

– zmodernizować i ocieplić  elewację budynku szkoły,
– wymienić przyłącze ciepłownicze na zewnątrz szkoły oraz wymiennikownię cieplną wewnątrz placówki,
– wyremontować korytarze szkolne (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana drzwi w salach lekcyjnych, malowanie, zabezpieczenie wolnych przestrzeni na klatce schodowej),
– wyremontować sanitariaty na terenie całej szkoły,
– dokonać wymiany wszystkich okien oraz drzwi wejściowych wraz ze schodami zewnętrznymi,
– wyremontować ogrodzenie szkoły oraz parkingi,
– zainstalować monitoring zewnętrzny i wewnętrzny,
– wyremontować i zmodernizować większość sal i pracowni,
– wybudować boiska do piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej, mini piłki nożnej, bieżnię i skocznię do skoku w dal,
– wzbogacić bazę dydaktyczną szkoły poprzez zakup nowoczesnych środków i pomocy naukowych.
Skip to content