Kierunek realizowany we współpracy z Politechniką Śląską!

Technik mechanik lotniczy zajmuje się obsługą techniczną
płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych. Ponadto może prowadzić naprawy główne (remonty i naprawy specjalne) oraz modyfikacje statków powietrznych albo ich zespołów i wyposażenia lotniczego; zapewnia wykonywanie tych napraw zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną i przy użyciu właściwych części i materiałów; utrzymuje w technicznej zdatności do lotu statki powietrzne, ich zespoły lub ich wyposażenie lotnicze.

Jakie kwalifikacje uzyskasz?

TLO.03 Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych

Umiejętności jakie zdobędziesz:

  1. wykonywania obsługi technicznej statków powietrznych i ich podzespołów,
  2. wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych.

Gdzie możesz podjąć pracę?


• zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego, w których znajdzie pracę:
— bezpośrednio przy produkcji lub remoncie podzespołów lotniczych,
— przy opracowaniach konstrukcyjnych i technologicznych płatowca, zespołów napędowych i ich podzespołów lub przy ich regeneracji i naprawach,
— przy obsłudze stanowisk pomiarowych i badawczych,
— przy projektowaniu narzędzi oraz opracowywaniu dokumentacji dla nich,
• służbach planistycznych i zaopatrzeniowych przemysłu lotniczego,
• lotnictwie straży granicznej, policji i lotniczego pogotowia ratunkowego,
• zespołach naprawczych i obsługowych prywatnych lotnisk,
• aeroklubach lotniczych.
Absolwent może otworzyć własną działalność gospodarczą.

WSPÓŁPRACUJEMY Z POLITECHNIKA ŚLĄSKĄ I LOTNISKIEM W GLIWICACH.

Przedmioty ogólnokształcące i przedmioty teoretyczne zawodowe będą odbywały się na terenie szkoły.

Przedmioty zawodowe praktyczne będą odbywały się w warsztatach szkolnych, a w klasach wyższych na terenie lotniska (symulatory i sprzęt lotniczy)

PODCZAS NAUKI W NASZEJ SZKOLE MOŻESZ UZYSKAĆ UPRAWNIENIA B3

Skip to content