INFORMACJE PEDAGOGA SZKOLNEGO

Szanowni Państwo ! Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o STYPENDIUM SZKOLNE. Podstawową przesłanką do otrzymania przez ucznia takiego stypendium jest trudna sytuacja materialna, w której znajduje się uczeń, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 528, 00 zł. netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Termin składania […]

Informacje Dyrektora Szkoły

Szanowni Rodzice i Uczniowie Chciałabym Was przywitać w nowym roku szkolnym 2020/21 w dniu 01.09.2020r. w formie stacjonarnej – tak długo wyczekiwanej przez wszystkich. Pragnę uświadomić Państwu Rodzicom oraz Uczniom, że nie będzie to łatwy rok i od nas wszystkich zależy czy i jak długo będziemy uczęszczać do szkoły w trybie stacjonarnym. Będzie to na […]

WAŻNE INFORMACJE!

Przedstawiamy wytyczne MEN dla Rodziców. Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka Jeżeli zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym: kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, utratę węchu o nagłym początku, utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku wysypkę. pozostawał dziecko w domu, […]

UWAGA! ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach Na zajęcia do szkoły przychodzą zdrowi uczniowie i pracownicy szkoły. klasy pierwsze w roku szkolnym 2020/2021: 1T – technik organizacji turystyki 1AP – technik elektryk, technik ogrodnik, technik eksploatacji portów i teminali . Zajęcia w pierwszych dniach września zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej […]

Stypendium PRYMUS miasta KATOWICE

W dniu 17 czerwca 2020 r. weszła w życie podjęta 28 maja 2020 r. na sesji Rady Miasta Katowice  uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”. Wnioski można składać do dnia 31 lipca 2020 r. w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta Katowice przy ul. […]

DRODZY NAUCZYCIELE, PRACOWNICY, UCZNIOWIE ORAZ RODZICE!

DRODZY NAUCZYCIELE – PRACOWNICY – UCZNIOWIE – RODZICE!!! Niestety w tym trudnym dla Nas wszystkich czasie, kiedy nie możemy spotkać się razem na uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego chciałabym Wam podziękować i pogratulować. W dniu 26.06.2020r. kiedy będziemy wręczać Wam świadectwa musimy pamiętać o środkach ostrożności i zrobić to indywidualnie. Dlatego to słowo […]

Skip to content