KONGRES EDUKACYJNY

„SPRAWCZOŚĆ – WSPÓLNOTOWOŚĆ – DZIAŁANIE”

30 listopada – 1 grudnia 2022 r.
Wydział Teologiczny UŚ
Nasz głos na Kongresie Edukacyjnym – pani Edyta Rasała.
W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2022 roku na  Wydziale Teologicznym UŚ
w Katowicach zorganizowano Kongres Edukacyjny „SPRAWCZOŚĆ – WSPÓLNOTOWOŚĆ
– DZIAŁANIE”.
Patronat nad konferencją objął UNICEF Polska, a organizatorami wydarzenia był Uniwersytet Śląski oraz Miasto Katowice. W czasie kongresu rozmawiano o tym, w jaki sposób nauczyciele i pracownicy naukowi mogą wspierać młode osoby w budowaniu mądrej i szanującej się społeczności oraz jak włączać w ten proces wszystkie osoby, tworzące szkolną wspólnotę. Zaproponowano także kilka narzędzi i rozwiązań, pomagających rozwijać talenty uczennic i uczniów oraz zaangażować je/ich w proces kształcenia.   Zmiany w edukacji, które w ramach Kongresu zostały wypracowane i zaproponowane, odwołują się do postrzegania świata społecznego w wymiarze sprawczości i wspólnotowości, a także etyki odpowiedzialności. Szczególny zaszczyt spotkał naszą nauczycielkę geografii panią Edytę Rasała, która została zaproszona do panelu dyskusyjnego w drugi dzień konferencji wraz z pracownikami naukowymi z całej Polski: dr Magdaleną Budziszewską (UW), prof. Grzegorzem Hańderek (UW), prof. Katarzyną Jasikowską (UJ), prof. Małgorzatą Latoch –
Zielińską (UMCS), Filipem Springerem (Szkoła Ekopoetyki) i prof. Piotrem Skubała (UŚ/Team Europe). Pani Edyta Rasała była głosem nauczycieli w dyskusji o edukacji ekologicznej młodzieży, która ma podejmować takie tematy, jak bioróżnorodność, szóste wielkie wymieranie gatunków, żałoba klimatyczna czy aktywna nadzieja.

Skip to content