Święto i Konkurs

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.

A dlaczego warto czytać dzieciom?

To książki czytane w dzieciństwie wnoszą bardzo wiele w nasze życie, to dzięki nim, jako brzdące uczymy się o świecie, ponieważ czytanie rozwija u dzieci wyobraźnię, rozbudza ciekawość świata, buduje bogaty język , pozwala przeżywać emocje bohaterów, uczy o wielu interakcjach społecznych.To święto nieprzypadkowo obchodzone jest 2 kwietnia. W ten dzień, w 1805 roku urodził się słynny duński baśniopisarz Hans Christian Andersen, autor takich klasyków jak „Brzydkie kaczątko”, „Calineczka” czy „Królowa Śniegu”.

Święto uchwalono w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY, Polska sekcja tej organizacji istnieje od 1973 roku).

Co roku inna sekcja IBBY jest gospodarzem tego dnia i przygotowuje list do dzieci całego świata oraz plakat. Polska była gospodarzem w 1980 roku: motto „Książka moim oknem na świat” wymyślił Wojciech Żukrowski, plakat zaprojektował Jerzy Czerniawski.W tym roku gospodarzem jest Słowenia. Hasłem jest “Głód słów “


Peter Svetina

Głód słówTam, gdzie mieszkam krzewy zielenieją z końcem kwietnia lub początkiem maja i niedługo potem zasiedlają je kokony motyli. Wyglądają jak kłaczki bawełny lub strzępki cukrowej waty,a larwy pożerają liść po liściu dopóki nie pozostaną gołe gałązki.Mija czas i odlatują motyle, nadchodzi lato i krzewy znowu stają się zielone.I tak bez przerwy.To obraz poety, obraz pisarza.Są zjadani, bledną w swoich historiach i poezji, które –zakończone –odlatują, zasiedlają książki i znajdują swojego odbiorcę. To także zdarza się raz za razem. A co dzieje się z wierszami i historiami? Znam chłopca, który musiał przejść operację oka. Przez dwa tygodnie po zabiegu wolno mu było leżeć tylko na prawym boku i nie mógł czytać przez cały miesiąc. Kiedy po półtorej miesiąca wziął do ręki książkę,czuł się tak jakby czerpał słowa łyżką prosto z miski. Tak jakby je jadł. Po prostu je pożerał. Znałem dziewczynę,która, gdy dorosła,została nauczycielką. Powiedziała mi:dzieci, którym rodzice nie czytali,są biedne. Słowa w poezji i historiach są pożywieniem. Nie strawądla ciała, nie pokarmem,który wypełnia ich żołądki. Są pokarmem dla ducha i dla duszy.Kiedy jesteś głodny lub spragniony,twój żołądek kurczy się i wysycha ci w ustach. Szukasz czegokolwiek co nadawałoby się do zjedzenia –kawałka chleba, miski ryżu lub kukurydzy, ryby lub banana. Im bardziej jesteś głodny,tym bardziej zawęża się twój obszar widzenia, przestajesz dostrzegać to, co nie nadaje się do nasycenia twojego głodu.Głód słów objawia się nieco inaczej –ponuractwem, ignorancją, arogancją. Ludzie cierpiący na głód tego rodzaju nie zdają sobie sprawy, że ich dusze trzęsą się z zimna, że przechodzą obok siebie samych,niczego nie dostrzegając.Ten głód zaspokaja poezja i historie. Ale czy istnieje nadzieja dla tych, którzy nigdy nie czerpali przyjemności z obcowania ze słowami,aby ten głód zaspokoić? Jest. Chłopiec czyta prawie każdego dnia. Dziewczyna –nauczycielka czyta swoim uczniom. W każdy piątek. Co tydzień. Jeżeli zapomni –uczniowie przypomną jej o tym. A pisarz i poeta? Kiedy nadchodzi lato –odżywają. A potem pochłaniają ich własne słowa i w ten sposób rozlatują się na wszystkie strony.Raz po raz, od nowa.


Tłumaczenie na j. angielski: Jernej Županič

Tłumaczenie na j. polski: Katarzyna Ryrych

Żródło:
www.ibby.org

KONKURS

I konkurs dla Was, nasi kochani uczniowie, spokojnie, nie musicie nic pisać, nie musicie wymyślać bajek i opowiadań dla mniejszych lub większych dzieci.
Pamiętacie swoją ukochaną książkę z dzieciństwa? Może jeszcze stoi na półce w Waszej domowej biblioteczce? Proszę o fotografię, Was i Waszej ukochanej książki z dzieciństwa, teraz, razem.
Rozwińcie wyobraźnie, niech to nie będą nudne sztampowe zdjęcia :).
Oczywiście galeria na stronie szkoły czeka na Was :), a i nagrody rzeczowe się znajdą :). 

Fotografię, razem z wypełnionym  oświadczeniem proszę przysyłajcie na adres mailowy biblioteki szkolnej: bibliotekazs2@interia.eu. 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

KSIĄŻKA DZIECIŃSTWA”

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Książka dzieciństwa” jest Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach

2. Konkurs rozpoczyna się 2 kwietnia 2020 i trwa do 10 kwietnia 2020 r.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu poza termin określony w pkt. 2.

II. UCZESTNICY

1. Konkurs skierowany jest uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach. Wymagana jest zgoda na uczestnictwo w konkursie rodziców lub prawnych opiekunów osoby niepełnoletniej (wzór zgody stanowi załącznik).

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Do konkursu dopuszcza się jedynie zgłoszenia autorskie.

III. CELE KONKURSU:

1. Promocja czytelnictwa wśród uczniów.

2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników oraz ukazanie umiejętności postrzegania w ciekawy sposób tematu.

IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Przedmiotem konkursu jest samodzielnie wykonana przez jednego autora praca fotograficzna.

2. Uczestnik konkursu powinien dostarczyć wypełniony i podpisany formularz zgody na uczestnictwo (załącznik) oraz fotografię konkursową

na adres mailowy: bibliotekazs2@interia.eu

Prace konkursowe (zdjęcie) prosimy opisać (w nazwie pliku) według szablonu: imię i nazwisko, klasa .Do dnia 10 kwietnia 2020 roku włącznie.

3. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego

oświadcza, iż:

a) zdjęcie przekazane na konkurs fotograficzny „Książka dzieciństwa” jest jego autorstwa oraz posiada do niego pełne prawa, a także zgody osób widocznych na zdjęciach, na publikację ich wizerunku,

b) wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację przez Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach zdjęcia jego autorstwa zgłoszonego do konkursu.

4. Prace wybrane przez jury konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły oraz szkolnym fanpage’u Fb i Instagramie.

5. Organizator ma prawo unieważnić konkurs bez podawania przyczyny.

V. ZASADY SZCZEGÓŁOWE

1. Przedmiotem konkursu są fotografie ucznia i jego ulubionej książki z dzieciństwa.

2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.

3. Fotografie powinny być zapisane w formacie JPG i jakości nie mniejszej niż 300 DPI.

4. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów formalnych oraz wyżej wymienionych wymogów.

VI. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Do kryteriów oceny prac konkursowych należą:

a) zgodność pracy z tematem,

b) oryginalność,

c) kreatywność,

d) walory artystyczne prac.

VII. WYBÓR ZWYCIĘSKICH PRAC

1. Oceny wszystkich zgłoszonych do konkursu fotografii dokona jury składająca się z osób zaproszonych przez Organizatora.

2. Werdykt jury zostanie zapisany w formie protokołu z posiedzenia konkursowego on-line oraz ogłoszony na stronie internetowej szkoły, fb szkoły i blogu biblioteki szkolnej.

Zgody do pobrania tutaj:  uczeń niepełnoletni

  uczeń pełnoletni  

Skip to content