Szanowni Państwo !

 1. Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o STYPENDIUM SZKOLNE.
  Podstawową przesłanką do otrzymania przez ucznia takiego stypendium jest
  trudna sytuacja materialna, w której znajduje się uczeń, wynikająca z niskich
  dochodów na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe uprawniające do
  otrzymania stypendium wynosi 528, 00 zł. netto w miesiącu poprzedzającym
  złożenie wniosku. Termin składania wniosków mija 15 września. Osoby
  zainteresowane tą sprawą proszone są o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego.
 2. Uczniowi, który przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej
  spowodowanej zdarzeniem losowym rodziny (np. śmierć rodzica, pożar,
  kradzież, wypadek) , przysługuje ZASIŁEK LOSOWY. W takiej sytuacji
  pedagog prosi o niezwłoczny kontakt, w nieprzekraczalnym terminie do 2 –
  miesięcy od zdarzenia w celu wypełnienia stosownego wniosku.
 3. W bieżącym roku szkolnym pedagog będzie prowadził zajęcia dla uczniów ze
  zdiagnozowaną dysleksją rozwojową. Wszystkich zainteresowanych zapraszam
  do ustalenia terminu zajęć.
 4. Przypominamy, że szkoła nasza współpracuje z Poradnią Psychologiczno –
  Pedagogiczną nr 3 na ulicy Szopienickiej 58 w Katowicach. Numer telefonu: 32/
  255-70-51.
  Poradnia służy pomocą w zakresie diagnozy trudności
  dydaktycznych i wychowawczych, terapii, doradztwa zawodowego i profilaktyki.
  Osoby do kontaktu to: pedagog mgr Ilona Świerad i psycholog mgr Mariola
  Kiera.
 5. Szkoła służy pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniom i rodzicom.
  Godziny pracy pedagoga: poniedziałek: 8.00 – 12.00
  wtorek : 12.30 – 16.00
  środa: 12.30 – 17.00
  czwartek: 8.00 – 12.30


Godziny pracy pedagoga:


poniedziałek: 8.00 – 12.00
wtorek : 12.30 – 16.00
środa: 12.30 – 17.00
czwartek: 8.00 – 12.30

Skip to content