Szanowni Rodzice i Uczniowie

Chciałabym Was przywitać w nowym roku szkolnym 2020/21 w dniu 01.09.2020r. w formie stacjonarnej – tak długo wyczekiwanej przez wszystkich.

Pragnę uświadomić Państwu Rodzicom oraz Uczniom, że nie będzie to łatwy rok i od nas wszystkich zależy czy i jak długo będziemy uczęszczać do szkoły w trybie stacjonarnym.

Będzie to na pewno zależało od wielu czynników, takich jak:

– samodyscyplina,

– współpraca,

– stosowanie się do zasad,

– wzajemne informowanie się o sytuacji zdrowotnej.

Witając wszystkich w tym nowym roku szkolnym życzę zdrowia, spokoju, poczucia bezpieczeństwa oraz tego abyśmy jak najdłużej funkcjonowali w formie stacjonarnej.

Aby wszyscy czuli się bezpiecznie oraz nasza placówka zapewniła powrót do szkoły i funkcjonowanie w rzeczywistości pandemii musieliśmy zapewnić odpowiednie warunki pracy i nauki.

Nie jest to łatwe i wymaga współpracy.

Dlatego, aby zorganizować wszystkim przebywającym na terenie placówki bezpieczne warunki nauki i pracy dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach opracowała REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY w oparciu o główne wytyczne MEN, MZ i GIS.

Oprócz tego każdy opiekun pracowni, sali, czy warsztatów szkolnych opracował procedury i zasady w swojej sali.

Wszyscy, których dotyczy regulamin są zobowiązani do jego przestrzegania.

Pełna treść Regulaminu została rozesłana do Uczniów oraz Opiekunów w wiadomościach dziennika elektronicznego. Oprócz tego wychowawcy zapoznali Uczniów z regulaminem.

.

mgr Iwona Goźlińska

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2

im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach

Przypominamy najważniejsze punkty Regulaminu:

1.Do szkoły przychodzą osoby zdrowe oraz wszyscy Ci, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji lub w izolacji w warunkach domowych.

Po wejściu do szkoły wszyscy zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz założenia maseczek, przyłbic lub innych osłon zakrywających usta i nos, których noszenie obowiązuje na korytarzach szkolnych oraz w sekretariatach. Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest przy wejściach oraz w każdej sali, pracowni, warsztatach szkolnych.

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny:

– częste mycie rąk,

– odpowiednia ochrona podczas kichania i kaszlu,

– unikanie dotykania oczu, nosa, ust,

– posiadanie własnego jedzenia i picia.

3. Na zajęciach uczeń posiada własne przybory i podręczniki – uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

4. Po każdych zajęciach lekcyjnych następuje wietrzenie sal.

(…)

8. Na zajęciach z informatyki i innych przedmiotach informatycznych używa się rękawiczek jednorazowych.

(…)

Wejście do sekretariatów – gabinety nr 27, 31, 32 przez portiernię przy głównym wejściu do szkoły, po wpisaniu się do księgi ewidencji wejść i wyjść po uprzednim zdezynfekowaniu rąk oraz zasłonięciu ust i nosa (w sekretariacie przebywa 1 osoba).

(…)

11. Przemieszczanie się na zajęcia w czasie przerw w budynku odbywa się w maseczkach, przyłbicach lub innych osłonach ust i nosa oraz w odpowiednim dystansie – minimum 1,5m.

12. W związku z koniecznością przewietrzania pomieszczeń oraz koniecznością dezynfekcji wydłużono czas poszczególnych przerw, czas zajęć i przerw lekcyjnych od 01.09.2020r. przedstawia się następująco:

0. 07:15 – 08:00

1. 08:05 – 08:50

2. 08:55 – 09:40

3. 09:50 – 10:35

4. 10:45 – 11:30

5. 11:40 – 12:25

6. 12:35 – 13:20

7. 13:25 – 14:10

8. 14:15 – 15:00

9. 15:05 – 15:50

13. W celu odizolowania ucznia z objawami chorobowymi w szkole utworzono izolatoria, gdzie uczeń do przyjazdu rodziców będzie przebywał pod opieką nauczyciela lub pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły (…).

Po zauważeniu objawów chorobowych u ucznia (złe samopoczucie, kaszel, katar, gorączka, bóle), dyrektor szkoły informuje o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów, którzy są zobowiązani do jak najszybszego odebrania ucznia ze szkoły.

14. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Skip to content