Czas na podsumowania…W tym roku szkolnym mogliśmy współpracować z włoską szkołą- Instituto Fratelli Maristi Giugliano w ramach realizacji programu Erasmus Plus. W ramach tego projektu, w lutym przez 5dni gościliśmy 5 uczniów i 2 nauczycieli z Neapolu. Celem projektu było zachęcenie uczniów do dyskusji i współpracy w zakresie najbardziej istotnych współczesnych problemów. Podczas tego pobytu nasi uczniowie opracowali plan zwiedzania Krakowa i go zrealizowali jako przewodnicy!Mobilność była połączonaz wirtualnymi spotkaniami odbywającymi się na platformie eTwinning w maju.

Skip to content