Technik elektryk – jako jedyna szkoła w Katowicach podpisaliśmy porozumienie z Grupą Tauron i kształcimy klasy patronackie Grupy Tauron.  Poza tym współpracujemy z innymi firmami (Control Process, Legrand, Elektroplast Nasielsk, Damel, Eko Light, PV Technology, ETI, Radioster), dzięki czemu nasi uczniowie korzystają z dodatkowych szkoleń (zdobywają dodatkowe uprawnienia), mają możliwość odbywania praktyk bądź podjęcia pracy. Podjęliśmy współpracę z Politechniką Śląską wydziałem elektrycznym, Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych oraz Naukowym Parkiem Technologicznym Euro – Centrum, dzięki czemu zajęcia dla naszych uczniów są atrakcyjniejsze.

Dodatkowo młodzież klas  elektrycznych ma możliwość zdobycia w szkole dodatkowych uprawnień (G1 – elektryczne, G2 – gazownicze, G3 – ciepłownicze, kurs operatora wózków widłowych). Nasi uczniowie są członkami SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów Techników i Mechaników Polskich – oddział Gliwice), co daje im możliwość rozwijania swoich wiadomości i umiejętności na dodatkowych kursach i szkoleniach, jak również gwarantuje zdobywanie nowych uprawnień.

Chcesz wiedzieć więcej? klik

Skip to content