Technik górnictwa podziemnego To zawód z tradycjami, przygotowujący Naszych uczniów do bezpiecznej i efektywnej pracy w kopalniach i  zakładach górniczych, specjalizujących się w prowadzeniu robót udostępniających i przygotowawczych. Nauka zawodu odbywa się na terenie warsztatów szkolnych, na terenie kopalni KWK Murcki – Staszic oraz na polu szkoleniowym KWK Wujek. Zajęcia odbywają się w […]

  Technik organizacji turystyki To nowoczesny i przyszłościowy zawód gwarantujący absolwentom możliwość podjęcia ciekawej pracy w biurach podróży, lotniskach, wydawnictwach turystycznych, informacji turystycznej, zakładach hotelarskich, przedsiębiorstwach transportowych związanych z turystyką, organizacjach administracji rządowej i samorządowej związanej z branżą turystyczną. Szkoła organizuje uczniom praktyki zawodowe we współpracy między innymi z Rainbow Tours, Itaka, Index, Almatur, TUI, […]

Technik eksploatacji portów i terminali To kierunek, który kształci specjalistów z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługi bagażowej, a także organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach. Ukończenie tego kierunku daje szerokie możliwości zatrudnienia w portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych […]

Technik ogrodnik Kształcenie realizowane w oparciu o bazę dydaktyczną szkoły: Centrum Edukacji Ekologicznej i ogród sensoryczno-botaniczny. Absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje rolnicze i może prowadzić własne gospodarstwo ogrodnicze lub rolne. Chcesz wiedzieć więcej? Klik.

  Technik elektryk – jako jedyna szkoła w Katowicach podpisaliśmy porozumienie z Grupą Tauron i kształcimy klasy patronackie Grupy Tauron.  Poza tym współpracujemy z innymi firmami (Control Process, Legrand, Elektroplast Nasielsk, Damel, Eko Light, PV Technology, ETI, Radioster), dzięki czemu nasi uczniowie korzystają z dodatkowych szkoleń (zdobywają dodatkowe uprawnienia), mają możliwość odbywania praktyk bądź podjęcia […]

Harmonogram konkursów przedmiotowych w ZS nr 2

DATA PRZEDMIOT GODZ. SALA 1 19.11.2018r. język polski 9.00 72 2 20.11.2018r. matematyka 9.00 72 3 21.11.2018r. język angielski 9.00 72 4 22.11.2018r. historia 9.00 72 5 23.11.2018r. geografia 9.00 72 6 28.11.2018r. fizyka 9.00 72 7 29.11.2018r. język niemiecki 9.00 72 8 30.11.2018r. język francuski 9.00 72 Regulaminy konkursów przedmiotowych znajdują się na stronie […]

Skip to content