Informacja Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach


Na zajęcia do szkoły przychodzą zdrowi uczniowie i pracownicy szkoły.

klasy pierwsze w roku szkolnym 2020/2021:

1T – technik organizacji turystyki

1AP – technik elektryk, technik ogrodnik, technik eksploatacji portów i teminali

.


Zajęcia w pierwszych dniach września zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej rozpoczynamy w następujący sposób:


01.09.2020r. – rozpoczęcie roku szkolnego – w szkole tylko klasy pierwsze

  • godz. 09:00 klasa pani E. Pęciak sala nr 68 – klasa 1T – technik organizacji turystyki
  • godz. 10:00 klasa pani M. Dyrdzik sala nr 54 – klasa 1AP – technik elektryk, technik ogrodnik, technik eksploatacji portów i teminali
  • o godz. 09:00 pozostałe klasy w systemie zdalnym – informacje w dzienniku vulcan.

02.09.2020r. – zajęcia z wychowawcami w określonym harmonogramie:

08:30 – 10:30 – klasy:
4AT – sala nr 39 wych. mgr E. Rasała
3AO – sala nr 10 wych. mgr J. Nowak
3TP -sala nr 62 wych. mgr inż. B. Maczuga
2AG – sala nr 72 wych. mgr B. Kwarciana
2BP, 2BG – sala nr 74 wych. mgr B. Golańska
11:00 – 13:00 – klasy
1T – sala nr 68 wych. mgr E. Pęciak
1AP – sala nr 54 wych. mgr M. Dyrdzik
2AP – sala nr 67 wych. mgr M. Rehlich
2TG – sala nr 72 wych. mgr K. Polańska
2TP – sala nr 47 wych. mgr J. Kmita
Od 03.09.2020r. – zajęcia lekcyjne według planu.

Od 03.09.2020r. – zajęcia lekcyjne według planu.

,

03.09.2020r. – ZEBRANIE Z RODZICAMI

Godz. 17:00 – klasy

4AT – sala nr 39 wych. mgr E. Rasała

3AO – sala nr 10 wych. mgr J. Nowak

3TP -sala nr 62 wych. mgr inż. B. Maczuga

2AG – sala nr 72 wych. mgr B. Kwarciana

2BP, 2BG – sala nr 74 wych. mgr B. Golańska

Godz. 18:00 – klasy

1T – sala nr 68 wych. mgr E. Pęciak

1AP – sala nr 54 wych. mgr M. Dyrdzik

2AP – sala nr 67 wych. mgr M. Rehlich

2TG – sala nr 72 wych. mgr K. Polańska

2TP – sala nr 47 wych. mgr J. Kmita

Wszelkie procedury, regulaminy związane z organizacją pracy szkoły będą przekazywane uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku vulcan.

Proszę o wyposażenie uczniów w maseczki lub inne zasłony ust i nosa (będą obowiązywały w czasie przerw i przemieszczania się w budynku szkoły) oraz jednorazowe rękawiczki (będą obowiązywały na zajęciach z informatyki oraz innych przedmiotach informatycznych).

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Iwona Goźlińska

Skip to content