8 marca w naszej szkole odbył się I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Poezji Kobiecej. Konkurs odbył się w nowoczesnych salach Centrum Edukacji Ekologicznej – które mieści się na terenie naszej szkoły.

Niemała liczba uczestników i bardzo wysoki poziom prezentacji sprawiło, że Jury
miało spore problemy z wyłonieniem zwycięzców. Po długich i burzliwych obradach
udało się wybrać zwycięzców w obu grupach wiekowych: szkoły podstawowej i
gimnazjum oraz szkoły średniej, w dwóch kategoriach: śpiew i recytacja.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za tak liczny udział!

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się zorganizować kolejną edycję
tego konkursu.Skip to content