WAŻNE INFORMACJE!

Przedstawiamy wytyczne MEN dla Rodziców. Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka Jeżeli zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym: kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, utratę węchu o nagłym początku, utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku wysypkę. pozostawał dziecko w domu, […]

UWAGA! ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach Na zajęcia do szkoły przychodzą zdrowi uczniowie i pracownicy szkoły. klasy pierwsze w roku szkolnym 2020/2021: 1T – technik organizacji turystyki 1AP – technik elektryk, technik ogrodnik, technik eksploatacji portów i teminali . Zajęcia w pierwszych dniach września zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej […]

Stypendium PRYMUS miasta KATOWICE

W dniu 17 czerwca 2020 r. weszła w życie podjęta 28 maja 2020 r. na sesji Rady Miasta Katowice  uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”. Wnioski można składać do dnia 31 lipca 2020 r. w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta Katowice przy ul. […]

DRODZY NAUCZYCIELE, PRACOWNICY, UCZNIOWIE ORAZ RODZICE!

DRODZY NAUCZYCIELE – PRACOWNICY – UCZNIOWIE – RODZICE!!! Niestety w tym trudnym dla Nas wszystkich czasie, kiedy nie możemy spotkać się razem na uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego chciałabym Wam podziękować i pogratulować. W dniu 26.06.2020r. kiedy będziemy wręczać Wam świadectwa musimy pamiętać o środkach ostrożności i zrobić to indywidualnie. Dlatego to słowo […]

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 26.04.2020r., niestety nie tak uroczyste jak zawsze, ale z rozdaniem świadectw i nagród dla najlepszych uczniów odbędzie się w salach według następującego harmonogramu oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja, maseczki, rękawiczki, zachowanie dystansu). – godz. 08:30 do 09:15 – klasy 1BG, 1BP, 1AG (wych. Panie – B. Golańska, B. Kwarciana) – godz. […]

Akcja Lato 2020

Przedstawiamy harmonogram zajęć w Centrum Edukacji Ekologicznej ramach “Akcji Lato 2020”. Informujemy również , że w przypadku rozprzestrzeniania się epidemii lub zaistnienia innych z tym związanych okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu, czy bezpieczeństwu – kurator oświaty  będzie miał możliwości odwołania wypoczynku dzieci i młodzieży w województwie.

EGZAMIN MATURALNY harmonogram

DATA PRZEDMIOT GODZINA SALA 8.06.2020 język polski 9.00 72 9.06.2020 matematyka – poziom podstawowy 9.00 8 10.06.2020 język angielski -poziom podstawowy 9.00 72 10.06.2020 język angielski -poziom rozszerzony 14.00 72 15.06.2020 matematyka -poziom rozszerzony 9.00 40 16.06.2020 biologia 9.00 40 19.06.2020 geografia 9.00 40 24.06.2020 historia 14.00 40 KLIK>>Proszę zapoznać się z wytycznymi w zakresie […]

Skip to content