ROK SZKOLNY 2019/2020

ZAPRASZAMY  KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

TECHNIKUM

CYKL KSZTAŁCENIA

Absolwenci gimnazjum

Absolwenci szkoły podstawowej

4 lata

5 lat

1. kierunek: technik organizacji turystyki
2. kierunek: technik elektryk
3.  kierunek: technik górnictwa podziemnego
4. kierunek: technik eksploatacji portów i terminali
5. kierunek: technik ogrodnik

 

BRANŻOWA  SZKOŁA I STOPNIA

CYKL KSZTAŁCENIA

Absolwenci gimnazjum

Absolwenci szkoły podstawowej

3 lata

3 lata

1. kierunek: ogrodnik
2. kierunek: elektryk i elektromechanik
3. kierunek: górnik eksploatacji podziemnej
4. kierunek: elektromechanik

 

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia można kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia zakończonej egzaminem maturalnym.

 

Uczniowie  naszej szkoły będący spoza Katowic mają możliwość korzystania z Internatu przy ulicy Techników 5  (Katowice-Dąbrówka) skąd jest dojazd autobusami do naszej szkoły.
tel/fax: 32 256 63 88

 

Szkoła wykorzystuje w swojej pracy

DZIENNIK ELEKTRONICZNY LIBRUS – jest to dziennik lekcyjny w formie elektronicznej ułatwiający sprawdzenie frekwencji i postępów w nauce uczniów przez ich rodziców.