Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

11.09.2019 – zebranie godz.17.00

23.10.2019 – zebranie godz.17.00

11.12.2019 – zebranie godz.17.00

8.01.2020 – wywiadówka godz.17.00

11.03.2020 – zebranie godz.17.00

20.05.2020 – wywiadówka godz.17.00