KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2018/2019

Zdarzenia – czynności

Terminy

Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

22-31.12.2018r.

Rozpoczęcie II semestru

02.01.2019r.

Ferie zimowe

11-24.02.2019r.

Rekolekcje wielkopostne

marzec/kwiecień 2019r.

Egzamin gimnazjalny

10, 11, 12.04.2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23.04.2019r.

Zakończenie roku szkolnego

klas maturalnych

26.04.2019r.

Egzaminy maturalne

06-23.05.2019r.

Egzamin zawodowy

sesja zimowa

10.01.2019r. – część pisemna

część praktyczna

Model „D” 09.01.2019r.

Model „W.WK” 11.01-16.02.2019r.

sesja II letnia

18.06.2019r. – część pisemna

Model „D” 17.06.2019r.

Model „W.WK” 21.06-04.07.2019r.

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2019r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

12.10.2018r.     – piątek

02.11.2018r.     – piątek

10.01.2019r.     – czwartek

02.05.2019r.   – czwartek

06.05.2019r.   – poniedziałek

07.05.2019r.   – wtorek

08.05.2019r.  – środa

Wywiadówki i zebrania

godz. 17:00

zawsze w środę

podczas zebrań i wywiadówek dostępni są wszyscy nauczyciele

19.09.2018r.

21.11.2018r.

16.01.2019r.

27.03.2019r.

22.05.2019r.

Zebrania Zespołu Wychowawczego

zawsze w środę

Spotkania doraźne,

organizowane w zależności od potrzeb.

Praktyki zawodowe

3 AT – 04-29.03.2019r.