Rozpoczęcie roku szkolnego2. 09. 2019r.r.

Zimowa przerwa świąteczna23 – 31. 12. 2019r.

Rozpoczęcie II semestru
7. 01. 2020r.

Ferie zimowe13 – 24. 01. 2020r.

Rekolekcje wielkopostne
kwiecień 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna9 – 14. 04. 2020r.

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych24. 04. 2020r.

Egzaminy maturalne4 – 29. 05. 2020r.

Egzaminy zawodowesesja zimowa:

10. 01. 2020r. – część pisemna

część praktyczna
Model D 9. 01. 2020r

Model W.WK 11 – 15. 01. 2020r.

sesja II letnia
23. 06. 2020r. -część pisemna
część praktyczna
Model D 22.06.2020r.
Model W.WK 24.06. – 9.07. 2020r.


Zakończenie roku szkolnego26. 06. 2020r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych14. 10. 2020r. (poniedziałek)

4, 5, 6. 05 2020r. (poniedziałek, wtorek, środa)

12. 06. 2020 r. ( piątek)


Praktyki zawodowe 3 AT – 9.09 – 4.10. 2019r.

Wywiadówki i zebrania z Rodzicami

godz. 17.00

zawsze w środę

podczas zebrań i wywiadówek
dostępni są wszyscy nauczyciele
11. 09. 2019r.

23. 10. 2019r.

11. 12. 2019r.

8. 01. 2020r. – wywiadówka
11. 03. 2020r.
20. 05. 2020r. – wywiadówka


Zebrania Zespołu Wychowawczego

zawsze w środę
spotkania doraźne, organizowane w zależności od potrzeb