Nasi uczniowie brali udział w półfinale olimpiady , konkurs
jest skierowany dla uczniów kształcących się w zawodach niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnego górnictwa (w zawodach górniczych oraz pokrewnych). Konkurs z organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy wspólnie z Polską Grupą Górniczą w Katowicach oraz z Wyższym Urzędem Górniczym w Katowicach.

Skip to content