zdjęcie: rower i uśmiechnięte słońce

Mamy nadzieję, że miło i aktywnie spędzacie ten długi weekend.

Przypominamy naszym uczniom, że od poniedziałku 7 czerwca 2021 r rozpoczyna się w naszej szkole kurs na wychowawcę wypoczynku, godzina rozpoczęcia 15.00. Zajęcia będą odbywały się w sali nr 22 w Centrum Edukacji Ekologicznej. Poniżej zamieszczamy program kursu.

PROGRAM KURSU NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU

Lp.terminterminFormy realizacji
  1    Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży: – koordynacyjna rola władz oświatowych – obowiązujące przepisy – elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  07.06.2021      wykład i zajęcia praktyczne
2.Prace społecznie użyteczne: Cele i zadania prac społecznie użytecznych: – wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat – prace w zakresie samoobsługi – prace na rzecz miejsca wypoczynku – prace na rzecz środowiska07.06.2021wykład i zajęcia praktyczne
3.– abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)08.06.2021zajęcia praktyczne
4.Ruch i rekreacja: – cele i zadania zajęć wychowania fizycznego – metody nauki technik pływania – gry i zabawy ruchowe – zajęcia z gier zespołowych – sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka – organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  09.06.2021     09.06.2021      wykład     zajęcia praktyczne  
 5Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku: – rada wychowawców – grupa jako zespół wychowawczy – organizacja i rozkład dnia – regulamin uczestnika    10.06.2021        wykład i zajęcia praktyczne
 
 
 
  6      Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej: – opracowanie planu wychowawczego grupy – dokumentacja wychowawcy – obowiązki wychowawcy grupy – metody i formy realizacji planów wychowawczych    10.06.2021      wykład i zajęcia praktyczne  
7        Turystyka i krajoznawstwo: – cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku – organizacja wycieczek – organizacja biwaków – gry terenowe  14.06.2021        wykład i zajęcia praktyczne    
8Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku: – przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów – przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku  15.06.2021    wykład i zajęcia praktyczne  
        9        Zajęcia kulturalno-oświatowe: Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych: – organizacja zajęć kulturalno-oświatowych – elementy kulturalne zajęć w rozkładzie dnia – prowadzenie kroniki – organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk – gry i zabawy świetlicowe – konkursy, wystawy, dyskusje – śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem    16.06.2021                wykład i zajęcia praktyczne        
    10      Zajęcia praktyczno-techniczne: Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych: – formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych – prace dekoracyjne i zdobnicze – indywidualne zainteresowania uczestników – rozwój zainteresowań uczestników    16.06.2021          wykład i zajęcia praktyczne  
Skip to content