DRODZY NAUCZYCIELE – PRACOWNICY – UCZNIOWIE – RODZICE!!!

Niestety w tym trudnym dla Nas wszystkich czasie, kiedy nie możemy spotkać się razem na uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego chciałabym Wam podziękować i pogratulować.

W dniu 26.06.2020r. kiedy będziemy wręczać Wam świadectwa musimy pamiętać o środkach ostrożności i zrobić to indywidualnie. Dlatego to słowo pisane, które Wam wyślę niech stanie się chociaż namiastką uroczystości, która powinna się odbyć, a nie może.

W tym dla Was mimo wszystko uroczystym dniu chciałabym podsumować krótko ten rok szkolny, który jest już za nami.

We wrześniu 2020 roku weszliśmy jako szkoła w kolejny etap reformy edukacji i musieliśmy się wszyscy zmierzyć z tzw. syndromem „podwójnego rocznika” – młodzież po gimnazjum oraz młodzież po podstawówce. Zastanawialiśmy się, my doświadczeni nauczyciele jak to wyjdzie, jakie może wystąpią problemy, bo nagle w szkole średniej miała zacząć naukę młodzież po tak różnych typach szkół i rocznikach, a na dodatek tzw. „starszyzna”.

Jak już myśleliśmy, że wszystko pięknie się układa, los wystawił nas na próbę i 11.03.2020r. spotkaliśmy się wszyscy ostatni raz na apelu, myśląc, że za dwa tygodnie wrócimy do szkoły. Niestety te „dwa tygodnie” kończą się 26.06.2020r. – mamy nadzieję, że to będzie koniec tego dziwnego czasu.

Patrząc z perspektywy czasu oraz dyrektora szkoły uważam, że poradziliśmy sobie Wszyscy z tymi sytuacjami – świetnie. Przede wszystkim zintegrowaliście się bardzo szybko i bez większych problemów. Wszystkie imprezy organizowane przez Was na trenie szkoły i poza nią były na bardzo wysokim poziomie (rozpoczęcie roku szkolnego, imprezy związane z działalnością CEE, Dzień Turysty, Narodowe Czytanie, Dzień KEN, 11 Listopada, Jarmark Świąteczny, Jasełka, wigilie klasowe, Festiwal Zawodów, Dzień Maturzysty, Drzwi Otwarte Szkoły, II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski – Poezji kobiecej). Udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, artystycznych konkursach przedmiotowych, pozyskiwanie certyfikatów, udział w kursach – pozyskiwanie dodatkowych uprawnień – dało Nam nauczycielom wiele satysfakcji, kiedy osiągaliście sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, czy innych, kiedy reprezentując szkołę na zewnątrz (wyjścia, wyjazdy, konkursy, czy praktyki zawodowe) zachowywaliście się godnie i stosownie do sytuacji, kiedy mimo swoich często nieodpowiednich zachowań potrafiliście jednak przeprosić i wyciągnąć wnioski.

Gratuluję wszystkim najlepszym uczniom poszczególnych klas:

– 21 uczniów uzyskało promocję z wyróżnieniem, z tego 10 uczniów – średnia ocen powyżej 5,0

– 23 uczniów uzyskało średnią powyżej 4,3 i nagrody za dodatkowe osiągnięcia w konkursach, zawodach i olimpiadach,

– 2 uczniów uzyskało akceptację Rady Pedagogicznej do Stypendium Prezesa Rady Ministrów (rozstrzygnięcie – wrzesień 2020r),

– 6 uczniów uzyskało stypendium Tauron Ciepło (po negocjacjach, w związku z trudną sytuacją finansową firmy, stypendium otrzymują uczniowie klas I i II – technik elektryk i elektryk, którzy uzyskali najwyższą średnią z przedmiotów zawodowych oraz wykazali się dodatkowymi osiągnięciami – świadectwo z paskiem lub punktowane miejsca w konkursach przedmiotowych związanych z zawodem elektryka. O przyznaniu stypendium – uczniów poinformują wychowawcy klas w dniu 26.06.20r.)

Dziękuję Wam za tak wspaniałe wyniki, ambicję, kreatywność i zaangażowanie w reprezentowaniu szkoły. Dziękuję za działalność w Samorządzie Uczniowskim oraz Młodzieżowej Radzie Miasta – za postawy asertywne, tolerancję, wyrozumiałość, humanitaryzm i patriotyzm.

Nie byłoby tych wszystkich pozytywnych zachowań, gdyby nie Wy kochani wychowawcy i nauczyciele, dlatego chciałabym w imieniu uczniów i swoim wszystkim Państwu podziękować:

– za wspomaganie rodziców, przekazywanie wiadomości i umiejętności, przygotowywanie do konkursów, zawodów oraz życia, stawianie wymagań na miarę możliwości ucznia, bycie wychowawcą, nauczycielem i przyjacielem.

Dziękuję

– Rodzicom – którzy na pewno mieli wpływ na to, że wybraliście naszą szkołę, wspierają nas w procesie wychowawczo – dydaktycznym, a wielu z Państwa aktywnie uczestniczyło w życiu klasy i szkoły,

– Pracownikom Administracji i Obsługi szkoły – dzięki którym czuliście, że w naszej szkole jest dobrze jak w domu (miła obsługa w sekretariacie, czysto, schludnie, wyremontowane sale, bezpieczna szkoła),

– mojemu Zespołowi Kierowniczemu – za pomoc w organizacji pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności, wsparcie i rady.

Osobne podziękowania składam wszystkim za zachowanie i zaangażowanie w czasie zdalnego nauczania, które było wyzwaniem:

– Zespołowi Kierowniczemu, który razem ze mną reagował i ustalał optymalne rozwiązania związane z tą nową sytuacją, doradzał i wspierał mnie, w podejmowaniu, często trudnych decyzji,

– Nauczycielom, którzy byli na pierwszej „linii frontu” i tak szybko potrafili się przestawić na inną formułę nauczania – byliście Państwo kreatywni, wyrozumiali i cierpliwi, a przy tym wymagający oraz mobilizujący uczniów do pracy,

– Uczniom, za obecność, aktywność, uczciwość i chęć współpracy (mimo różnych sytuacji).

– Rodzicom – za pomoc i wsparcie w mobilizowaniu pociech do nauki oraz wyrozumiałość dla naszych działań,

– Pracownikom szkoły – dzięki, którym szkoła funkcjonuje od strony organizacyjnej i porządkowej.

Kończąc – W tym trudnym czasie życzę Wszystkim Państwu i Wam drodzy uczniowie – przede wszystkim zdrowia, rozsądnego i bezpiecznego odpoczynku, optymizmu na przyszłość oraz spotkania się na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2020/21 w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach – RAZEM!!!

Dziękuję i do zobaczenia

Dyrektor szkoły

Iwona Goźlińska

Skip to content