l.p.

Uroczystość

Data

1.

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

03.09.2018.

poniedziałek

2.

III Dni Energii

Miasto – Katowice Energii

22.09.2018r.

3.

Światowy Dzień Turystyki

28.09.2018r.

piątek

4.

Dzień

Komisji Edukacji Narodowej

12.10.2018r.

piątek

5.

Uroczystość Wszystkich Świętych:

opieka nad grobami: Powstańców Śl.. oraz Mogiłą Żołnierzy Węgierskich

27 – 31.10.2018r.

6.

Wigilie klasowe

21.12.2018r.

piątek

7.

Święto szkoły

08.03.2019r.

piątek

Drzwi otwarte + promocja szkoły

8.

Pożegnanie klas maturalnych

26.04.2019r.

piątek

9.

Dzień Ziemi

26.04.2019r.

piątek

10.

Dzień Unii Europejskiej

09.05.2019r.

czwartek

11.

Dzień Dziecka

Dzień Sportu

Piknik

czerwiec 2019r.

12.

Dzień Elektryka

10.06.2019r.

poniedziałek

13.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21.06.2018r.

piątek

14.

Organizacja obchodów

ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH

– Dzień Niepodległości,

– Dzień Żołnierzy Wyklętych

– Konstytucji 3 Maja

11.11.2018r.

01.03.2019r.

03.05.2019r.

15.

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019r.

poniedziałek

 

 

l.p.

Uroczystość

Data

1.

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

03.09.2018.

poniedziałek

2.

III Dni Energii

Miasto – Katowice Energii

22.09.2018r.

3.

Światowy Dzień Turystyki

28.09.2018r.

piątek

4.

Dzień

Komisji Edukacji Narodowej

12.10.2018r.

piątek

5.

Uroczystość Wszystkich Świętych:

opieka nad grobami: Powstańców Śl.. oraz Mogiłą Żołnierzy Węgierskich

27 – 31.10.2018r.

6.

Wigilie klasowe

21.12.2018r.

piątek

7.

Święto szkoły

08.03.2019r.

piątek

Drzwi otwarte + promocja szkoły

8.

Pożegnanie klas maturalnych

26.04.2019r.

piątek

9.

Dzień Ziemi

26.04.2019r.

piątek

10.

Dzień Unii Europejskiej

09.05.2019r.

czwartek

11.

Dzień Dziecka

Dzień Sportu

Piknik

czerwiec 2019r.

12.

Dzień Elektryka

10.06.2019r.

poniedziałek

13.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21.06.2018r.

piątek

14.

Organizacja obchodów

ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH

– Dzień Niepodległości,

– Dzień Żołnierzy Wyklętych

– Konstytucji 3 Maja

11.11.2018r.

01.03.2019r.

03.05.2019r.

15.

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019r.

poniedziałek