SAMORZĄD UCZNIOWSKI   W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego    –  Paulina Kuśmierek

.

2. Zastępca Przewodniczącego                              –  Sonia Bajura

Opiekunki Samorządu :

mgr Joanna Kmita

mgr Katarzyna Smoleń

mgr Agnieszka Kuś