SAMORZĄD UCZNIOWSKI   W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego    –  Krystian  Borkowski

 

2. Zastępca Przewodniczącego                              –  Bartłomiej Suchanek

 

3. Skarbnik Samorządu Uczniowskiego                 –  Alicja Macioł

Opiekunowie Samorządu :

mgr Joanna Kmita

mgr Katarzyna Smoleń

mgr Agnieszka Kuś