W tej części serwisu zamieszczamy aktualne informacje dotyczące egzaminu maturalnego. Większość pochodzi ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl), część ze strony OKE w Jaworznie (www.oke.jaworzno.pl).

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH w 2019 roku

otwórz

Informacja o dodatkowych materiałach dla zdających, nauczycieli i egzaminatorów
Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała dodatkowe materiały przeznaczone dla zdających, nauczycieli oraz egzaminatorów. Są to:

– zbiory przykładowych zadań egzaminacyjnych do sprawdzianu oraz egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r.

– filmy oraz materiał dydaktyczne dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologii i chemii w formule obowiązującej od 2015 r.

 

Zbiory przykładowych zadań egzaminacyjnych

– Zbiory przykładowych zadań do sprawdzianu są dostępne pod adresem:

http://cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli.- Zbiory przykładowych zadań do egzaminu maturalnego są dostępne pod adresem: http://cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/egzamin-w-nowej-formule/23-egzamin-maturalny/347-materialy (lewa zakładka).
Oprócz zadań zbiory zawierają wskazówki dotyczące ich rozwiązywania, przykładowe rozwiązania, przykładowe wypracowania oraz określenie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w poszczególnych zadaniach w języku wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego. Dzięki rozbudowanemu komentarzowi dydaktycznemu, zawierającemu m.in. wskazówki dotyczące rozwiązywania zadań zbiór może służyć jako materiał do pracy własnej ucznia / absolwenta, przygotowującego się do sprawdzianu lub egzaminu maturalnego.

 

Filmy i materiał dydaktyczne dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologii oraz chemii

– Filmy i materiał dydaktyczne są dostępne pod adresem:

http://cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/egzamin-w-nowej-formule/
23-egzamin-maturalny/347-materialy (prawa zakładka).

W wyniku szczegółowych analiz odpowiedzi zdających oraz kwestii, które sprawiał trudność egzaminatorom sprawdzającym prace egzaminacyjne w sesji 2015, opracowanych został 19 filmów, w tym 8 z języka polskiego, 7 z biologii i 4 z chemii, przedstawiających kluczowe zagadnienia związane z ww. przedmiotami egzaminacyjnymi. W każdym filmie omawiane zagadnienia są ilustrowane przykładowymi zadaniami z arkuszy egzaminacyjnych oraz poprawnymi i niepoprawnymi odpowiedziami udzielonymi przez zdających podczas egzaminu.

Dodatkowo do filmów z języka polskiego i biologii przygotowano przykładowe scenariusze lekcji, ilustrujące możliwy sposób wykorzystania filmów w procesie kształcenia, odpowiednio, polonistycznego i biologicznego.

Filmy są również dostępne na kanale YouTube CKE (https://www.youtube.com/user/ckeedupl).

Zapraszamy do korzystania!

ZMIANY  W  EGZAMINIE  MATURALNYM

Informatory na egzaminie maturalnym  od roku 2015